Пилення Quercus

Пилення дубу (Quercus) у 2011 році розпочалося у третій декаді квітня (21.04) і тривало до другої декади червня (18.06) тобто тривав 59 днів (рис. 11). Перша максимальна кількість пилку була зареєстрована 7 травня - 117 п.з./м3,друга - 8 травня 152 п.з./м3, третя - 9 травня 150 п.з./м3 і найбільша кількість пилкових зерен була зареєстрована 10 травня 269 п.з./м3. Як бачимо, протягом цих днів пороговий рівень був перевищений у 2-5 разів. Температура повітря в ці дні становила від +50С до +150С (рис 12), відносна вологість повітря від 83% до 60% (рис.13). тут також спостерігається закономірність, що із збільшенням температури відносна вологість повітря зменшується. Ці показники були досить сприятливими для збільшення концентрації пилку в повітрі,оскільки кількість пилкових зерен зростає від 117 п.з./м3 до 269 п.з./м3.

Рисунок 11. Динаміка пилення Quercus у 2011 році

Рисунок 12. Середня температура повітря в період пилення Quercus у 2011 році

Рисунок 13. Відносна вологість повітря в період пилення Quercus у 2011 році

Пилення дубу (Quercus) у 2012 році розпочалося 3 квітня і тривало до 1 червня тобто тривав 61 день (рис. 14). Перший пік пилення Quercus спостерігалос з 30 квітня по 3 травня. Максимум пилку було зареєстровано 2 травня (136 п.з./м3) коли температура повітря становила +210С (рис. 15), а відносна вологість - 54% (рис. 16). Другий пік пилення спостерігається з 10 по 12 травня, максимальна кількість пилку становила від 80 п.з./м3 до 90 п.з./м3. Температура в ці дні становила від +160С до +180С, а відносна вологість від 71% до 58%. З цього можна зробити висновок, що зі збільшенням температури кількість пилкових зерен у повітрі збільшується, а відносна вологість - зменшується.

Рисунок 14. Динаміка пилення Quercus у 2012 році

Рисунок. 15. Середня температура повітря в період пилення Quercus у 2012 році

Рисунок 16. Відносна вологість повітря в період пилення Quercus у 2012 році


Подібні статті

Фізіологія крові. Еритроцити
Кров є рідиною (рідка тканина мезодермального походження), червоного кольору, слабо лужної реакції, солонуватого смаку з питомою вагою 1,054-1,066. Спільно з тканинною рідиною і лімфою вона утворює внутрішнє середовище організму. Кров вико ...

Принципові відмінності живих систем від неживих
Проблема походження життя отримала зараз непереборну цікавість для всього людства. Вона не тільки залучає до себе пильну увагу вчених різних країн і спеціальностей, але цікавить взагалі всіх людей світу. Зараз вважається загальновизнани ...

Головне меню