Пилення Fagus

Період пилення буку (Fagus) у 2011 році розпочався 21 квітня і закінчився 15 червня, тобто тривав 56 дні (рис. 17). Спостерігали два піки пилення. Перший пік пилення пилкових зерен Fagus було зареєстрано 29 квітня (96 п.з./м3), а другий - 3 травня (95 п.з./м3). Температура в ці дні становила +140С та +110С, а відносна вологість повітря 57% і 67% відповідно (рис. 18-19). З цих даних видно, що зі зменшенням температури кількість пилкових зерен зменшується, а відносна вологість повітря збільшується. Впродовж цих днів концентрація пилку в повітрі удвічі перевищувала пороговий рівень.

Рисунок 17. Динаміка пилення Fagus у 2011 році

Рисунок 18. Середня температура повітря в період пилення Fagus у 2011 році

Рисунок 19. Відносна вологість повітря в період пилення Fagus у 2011 році

Період пилення буку (Fagus) у 2012 році розпочався 14 квітня і закінчився 2 червня, тобто тривав 50 дні (рис. 20). Пік пилення Fagus був зареєстрований з 27 квітня по 2 травня. Кількість пилкових зерен в ці дні становила від 64 п.з./м3 до 77 п.з./м3. Температура в ці дні становила від +170С до +200С, а відносна вологіст - від 60% до 55% (рис. 21-22). Максимальна кількість пилкових зерен у повітрі становила 154 п.з./м3 (29.04). Температура повітря в цей день становила +200С, а відносна вологість повітря 53%. Концентрація пилку в повітрі у три рази перевищувала пороговий рівень.

Рисунок 20. Динаміка пилення Fagus у 2012 році

Рисунок 21. Середня температура повітря в період пилення Fagus у 2012 році

Рисунок 19. Відносна вологість повітря в період пилення Fagus у 2012 році

Порівнявши графіки трьох таксонів за 2011 рік видно, що піки пилення не перекриваються і це полегшує алергологічну ситуацію для сенсибілізованих людей (рис. 23).

Рисунок 23. Динаміка пилення досліджуваних таксонів Carpinus, Quercus, Fagus у 2011 році

А порівнявши графіки Carpinus, Quercus, Fagus за 2012 рік видно, що піки пилення починаються один за одним і деякі перекриваються. Це погіршує алергологічну ситуацію для людей схильних до алергії (рис. 24).

Рисунок 24. Динаміка пилення досліджуваних таксонів Carpinus, Quercus, Fagus у 2012 році


Подібні статті

Вплив елементарних еволюційних факторів на генофонди людських популяцій
Клітинні і фізико-хімічні організми спадковості і мінливості універсальні для всіх живих істот, включаючи людину. Встановлена певна залежність життєдіяльності індивідууму від властивостей його генотипу. Більшу частину своєї історії людство ...

Загальна характеристика типу Земноводні
Об’єкт даної роботи – клас земноводні. Це самий нечисленний клас хребетних. Назва цієї групи говорить про те, що ці тварини, що виходять на сушу, не відірвалися ще в повній мірі від життя у воді. Метою курсової роботи є детальне розгля ...

Головне меню