Безпека в надзвичайних ситуаціях

Протипожежні та противибухові заходи

Пожежна безпека - стан об'єкта, при якому з установленою ймовірністю виключається можливість і поширення пожеж та дія на людей небажаного фактору, а також забезпечення захистом матеріальних цінностей. Пожежна безпека забезпечується організаційними, технічними заходами і протипожежним захистом.

До організаційних заходів належать: розробка правил, інструктажів з протипожежної безпеки; організація інструктування і навчання, перевірка протипожежного режиму всіма працюючими; розробка та затвердження плану евакуації на випадок пожежі.

У приміщеннях лабораторії забороняється:

· загромаджувати та захаращувати проходи, а також підходи до засобів пожежогасіння;

· користуватись електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю;

· залишати без нагляду робоче місце, запалені пальники та інші нагрівальні прилади; сушити легкозаймисті предмети на опалювальних приладах;

· залишати на робочому місці відходи паперу;

· зберігати будь-які речовини, пожежонебезпечні властивості яких не дослідженні;

· тримати поблизу нагрівальних приладів, пальників та інших джерел відкритого вогню легкозаймисті та горючі рідини;

· виливати відпрацьовані легкозаймисті та горючі рідини в каналізацію;

· прибирати випадково розлиті легкозаймисті та горючі рідини при працюючих пальниках та ввімкненому електрообладнанні.

Усі роботи в лабораторії повинні проводитись на справному електрообладнанні. Електроприлади повинні вмикатись в електромережу лише за допомогою справних штепсельних з'єднань і електророзеток заводського виготовлення. При виявленні пошкоджень ізоляції електромережі, штепселів, розеток та іншої пускорегулюючої апаратури необхідно відразу оповістити особу, відповідальну за енергогосподарство.

Працівники повинні знати пожежонебезпечні властивості хімічних речовин і матеріалів, якими користуються, та дотримуватись правил пожежної безпеки при роботі з ними [7].

При експлуатації електрообладнання та електроприладів забороняється:

· переносити з одного місця на інше увімкнені в електромережу прилади;

· ремонтувати електрообладнання, яке знаходиться під напругою.

· протипожежна профілактика:

· аварійне відключення і переключення апаратури;

· вогнегасники мають знаходитися у видних і легкодоступних місцях;

· в загальному коридорі повинен бути встановлений пожежний гідрант, який забезпечує подачу води в довільне місце приміщення;

· система повідомлення - світлова і звукова сигналізація.

При виконанні роботи було дотримано протипожежні вимоги та здійснено безпечне користування пожежонебезпечними приладами та речовинами [4].

Висновки

Пилення грабу, буку та дубу у Львові у 2011 - 2012 роках відбувалося з першої декади квітня до першої декади червня;

Максимальна кількість пилковихь зерен Carpinus у 2011 році сягала 252 п.з./м3 (25.04). У період від 21 по 25 квітня концентрація пилку грабу у 2 - 5 разів перевищувала пороговий рівень.

А у 2012 році максимум пилкових зерен Carpinus сягала 24 квітня 87 п.з./м3. З 20 по 26 квітня концентрація пилку перевищувала пороговий рівень у 1,5 рази.

Найбільша кількість пилкових зерен Quercus у 2011 році була зареєстрована 10 травня 269 п.з./м3. Від 7 по 10 травня пороговий рівень був перевищений у 2 - 5 разів.

У 2012 році найбільше пилкових зерен Quercus 2 травня 136 п.з./м3. З 1 по 12 травня пороговий рівень перевищував у 1,5 - 2,5 рази.

Пік пилення пилкових зерен Fagus у 2011 році було зареєстрано 29 квітня (96 п.з./м3). Протягом 5 днів концентрація пилку буку в повітрі удвічі перевищувала пороговий рівень.

А пік пилення Fagus у 2012 році було зареєстровано 29 квітня 154 п.з./м3. З 27 квітня по 2 травн концентрація пилку буку у 1,5 - 3 рази перевищувала пороговий рівень.

Найбільша алергенна небезпека для пацієнтів, чутливих до пилку Carpinus, Quercus та Fagus, спостерігається у третій декаді квітня та першій декаді травня в обидва роки.

Високі концентрації їхнього пилку в повітрі спостерігали не одночасно, а протягом трьох тижнів (21.04-10.05) у 2011 році, та з 20 квітня по 12 травня у 2012 року

Не відбувалося перекривань максимумів пилення цих рослин у 2011 році, що полегшувало алергологічну ситуацію для сенсибілізованих людей, а у 2012 році деякі піки перекривалися і це погіршувало алергологічну ситуацію для людей скильних до алергії того чи іншого таксону.

Обрана методика є оптимальна для отримання потрібних результатів. Перед виконанням роботи було проведено ознайомлення з правилами техніки безпеки при роботі в лабораторії з хімічними речовинами, з електрообладнанням, комп'ютером та мікроскопом, та слідкувала за їх виконанням.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Подібні статті

Відкриття та характеристика генетичного коду
Найважливішим досягненням біології XX ст. стало з'ясування генетичного коду - встановлення відповідності між послідовністю нуклеотидів молекули ДНК та амінокислотами молекули білка. Нині генетичний код з'ясовано повністю. Книга життя ко ...

Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Ч. Дарвін жив в епоху бурхливого суспільного розвитку, коли при­родознавство було на піднесенні, в науці здійснювались важливі від­криття. Він не мав систематичної біологічної освіти (два роки нав­чався на медичному факультеті в Едінбурзі ...

Головне меню