Характеристика найбільш поширених представників родини орхідні у природі, еколого-ценотичні особливості, заходи охорони

Пальчатокорінник бузиновий — европейсько-середземноморський лучний вид на північно-східній межі диз'юнктивного ареалу. Він загальнопоширений в Атлантичній і Середній Європі. Середземномор'ї, на Балканах та в Малій Азії. В Україні зустрічається в кількох пунктах Карпат Полісся, північної частини Лісостепу, переважно на Правобережжі. На Лівобережжі знаходили в околицях Чернігова. Росте у світлих листяних лісах, на узліссях, серед чагарників та на галявинах із злаковою рослинністю. У Карпатах знаходили з околицях Яремчі на кизькогірних полонинах біля широколистяного лісу, де в травостої панували злаки. Пальчатокорінник бузиновим мав уже плоди, тоді як билинець довгорогий і пальчатокорінник Фукса — домінуючі орхідеї Карпат — в цей час перебували у фазі масового цвітіння. Росте пальчатокорінник на гірських вапнякових і сірих лісових ґрунтах. Як ранньовесняна декоративна рослина зазнає значних втрат від того, що його збирають на букети.

В умовах культури непогано розмножується вегетативно. Рослини, висаджені на торфовому субстраті з внесенням органічних добрив, не виглядали гіршими від тих, що росли на чорноземному ґрунті. Один із перспективних видів серед пальчатокорінників у розумінні використання на салеп, бо бульби його майже суцільні, середньої маси і швидко сушаться. До цього варто додати, що стебло під час цвітіння не поступається за поживністю бульбам. Рослина цікава ще й тим, що фаза цвітіння і зав'язування плодів відбувається саме у той час, коли у ґрунті не відчувається дефіциту вологи, а тому штучне дощування, яке потребує значних затрат, тут зайве. Є ще одна перевага при вирощуванні зозулинця бузинового як лікарської рослини. Його весняний цикл розвитку закінчується в кінці травня, а протягом літа ділянку можна суцільно розпушувати кілька разів за сезон, у зв'язку з чим грядки можна тримати практично чистими, позбавленими бур'янів. У цей же час можна вносити необхідну кількість органічних добрив.

В умовах НБС НАН України росте на відритій ділянці, без затінення. Потребує, повної охорони з усіх місцезростаннях. Необхідно організувати заказники.

Заходи охорони.

Занесений до Червоної книги України і Конвенції про міжнародну торгівлю дикими видами фауни і флори, яким загрожує зникнення. Охороняється у Карпатському біосферному заповіднику. Необхідно створити заказники в Лісостепу і Поліссі, контролювати стан популяцій

Пальчатокоріник серцевосний - Dactylorhiza cordigera (Fries) Soo

Багаторічна трав'яниста рослина. Бульби сплюснуті, 2-4-тонко-роздільні Стебло 10-30 см завв , просте, пряме, циліндричне, порожнисте, при основі звичайно з 2 тупими, зверху трохи відігнутими бурими піхвами. Листки здебільшого плямисті, в кількості 4-5. Нижні 2 листки ланцетні або яйцевидно-еліптичні, нижній — відстовбурчений з найбільшою шириною вище середини, з округлою або виїмчастою верхівкою; другий листок вужчий і гостріший; верхні листки лінійно-ланцетні, доверху звужені. Суцвіття здебільшого рідке, довгасто-яйцевидне або циліндричне, а якщо коротке, то густе, широкоовальне. Приквітки лінійно-ланцетні, загострені, з 5 жилками, пурпурові, рідко зелені, такої довжини, як і квітки, або довші від них. Квітки досить великі, світло-або темно-пурпурові. Листочки оцвітини яйцевидні, на верхівці відтягнуті, тупі. Губа 8-9,5 мм завд., здебільшого суцільна або злегка 3-лопатева, майже куляста або серцевидна, іноді на кінці витягнута в коротке вістря, по край звичайно зарубчаста. Шпорка короткоконічна, в 2 рази коротша від зав'язі. Зав'язь веретеновидно зігнута. Європейський (неморальний) гірсько-лучний вид, поширений виключно в горах Європи, екологічний мимотип пальчатокорінника травневого. Обидва види за походженням симпатричні, але якщо пальчатокорінник травневий — мезофіл, то пальчатокорінник серценосний — факультативний чи типовий психромезофіл. У Карпатах він поселяється на гірських луках поблизу джерел, озерець, боліт серед загущеної злаково-осокової рослинності, з переплетених кореневищ якої здобути його бульби надзвичайно важко, а тому цій рослині не загрожує пряме втручання людини; крім того, бульби його дуже тонкороздільні і незручні для використання на салеп. Проте вид поступово зникає там, де постійно випасають худобу.

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12


Подібні статті

Хижі ссавці Чернігова
Тваринний світ — одна з основних складових частин природного середовища і природних багатств нашої країни. Ссавці, або звірі, становлять велику й різноманітну групу серед тваринного світу нашої країни. Вони живуть скрізь, де є для них ї ...

Паразитичні пласкі черв'яки
Проблеми забезпечення здоров'я населення країни є сферою міжгалузевого регулювання і одним з найважливіших аспектів соціальної політики в області охорони здоров'я населення [Демьянков Е. Н., 1996]. Сучасний рівень розвитку медицини вимаг ...

Головне меню