Статеві відмінності

Статеві відмінності (диморфізм) найкраще виражені в будові таза. Головні з них можна звести до такого:

1) жіночий таз, як правило, ширший і нижчий, ніж чоловічий; крила клубових кісток у жінок розвернуті в сторони, а в чоловіків поставлені більш вертикально, внаслідок чого найбільша відстань між гребенями клубових кісток у жінок (28—29 см) більша, ніж у чоловіків (25 — 27см);

2) крижова кістка в чоловіків вужча й довша, ніж у жінок;

3) підлобковий кут у чоловіків, як правило, гострий (70—75°), а в жінок — прямий або й більший (90 - 100°).

4) форма входу в таз у жінок округла чи овальна, а в чоловіків нагадує обрис “карточного серця”;

5) форма порожнини малого таза в жінок близька до циліндричної, а в чоловіків нагадує лійку або конус вершиною донизу.

Таблиця Статеві відмінності в будові черепа (за В.П. Алексєєвим та Г.Ф. Дебецом)

Ознаки

Чоловік

Жінка

Розміри

Великі

Малі (особливо лицевого скелета

Розвиток рельєфу (місця прикріплення м’язів, надбрівні дуги, надпере­нісся)

Значний

Слабо виражений

Соскоподібний відросток

Широкий, довгий (до 2 см і більше)

Вузький, короткий, як правило, до 2 см

Лобові й тім'яні кістки

Слабо виражені

Добре виражені

Лоб

Похилий

Прямий

Лобово-носовий кут

Добре виражений у зв'язку із сильним розвитком лобового рельєфу

Плавний перехід від носового відростка лобової кістки до но- сових кісток

Орбіти

Овальні або прямо кутні форми, видов- жені в горизонталь ній площині, верхні краї товсті, округлі

Високі, округлі, верхні краї тонкі й загострені

Щелепа

Велика й масивна, кут гілки близький до прямого

Мала, рельєф вира- жений слабо, кут гід- ки “розгорнутий”

Зуби

Великих розмірів, корені довгі й ши- рокі

Малих розмірів, корені коротші й вужчі

Статеві відмінності в морфології довгих трубчастих кісток виявляються в розмірах й розвитку рельєфу: чоловічі кістки довші, масивніші й важчі, ніж жіночі, м'язовий рельєф на них розвинутий значно сильніше. Найліпше статевий диморфізм спостерігається в будові стегнових кісток.

Необхідно пам'ятати, що в дитячому та юнацькому віці статевий диморфізм у будові скелета має характер слабо виражених тенденцій.

Кістки посткраніального скелета вивчає спеціальний розділ палеоантропології — остеометрія. Одним із найважливіших напрямів остеометричних досліджень е визначення довжини тіла (зросту) людей віддалених історичних епох на підставі розмірів довгих трубчастих кісток. Для цього беруться такі виміри:

Стегнова кістка

1. Найбільша довжина стегнової кістки — відстань між найвищою точкою головки й найнижчою точкою медіального відростка (тут і далі нумерація ознак подається за Р. Мартіном).

2. Загальна довжина стегнової кістки у природному ста ні — відстань від найвищої точки головки стегнової кістки до площини, яка проходить через найнижчі точки відростків нижнього епіфізу.

Великогомілкова кістка

1, Загальна довжина великогомілкової кістки — відстань між найнижчою точкою присередньої кісточки та найвищою точкою бічної суглобової поверхні верхнього епіфізу.

1а. Найбільша довжина великогомілкової кістки — відстань між найнижчою точкою присередньої кісточки та найвищою точкою горбистості верхнього епіфізу.

Плечова кістка

1. Найбільша довжина плечової кістки — відстань між найвищою точкою головки й найнижчою точкою блокоподібної суглобової поверхні.

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Роль та вміст води в організмі
Ще в 60-го роки Нобелівський лауреат, найбільший авторитет в області біоенергетики Альберт Сцент-Дьерді вигукнув: «Біологія забула роль води або взагалі не думала про неї». Основну субстанцію організму – воду прийнято розглядати як майже н ...

Фізіологія крові. Еритроцити
Кров є рідиною (рідка тканина мезодермального походження), червоного кольору, слабо лужної реакції, солонуватого смаку з питомою вагою 1,054-1,066. Спільно з тканинною рідиною і лімфою вона утворює внутрішнє середовище організму. Кров вико ...

Головне меню