Оцінка різноманітності фітопланктону

При домінуванні 1-2 видів, коли чисельність (біомаса) домінуючого виду становить 50% і більше від сумарної фітопланктону, величина Н знижується. При Н=1 фітопланктон, як правило, представлений монодомінантним або олігодомінантним комплексом. Прикладом є «цвітіння» води синьозеленими водоростями та інтенсивний розвиток 1-2 видів, найбільш стійких до антропогенного впливу, спричиненого різними типами забруднювачів (неочищені господарсько-побутові стічні води, нафтопродукти, важкі метали, поверхнево-активні речовини тощо).

Оцінка стану водних об’єктів за інтенсивністю розвитку фітопланктонузаг - кількісна різноманітність за чисельністю, кл/дм3, тис. кл/дм3, млн. кл/дм3:

(2.7)

характеристика структури чисельності угруповань і частка конкретної систематичної групи водоростей (Ni) у формуванні сумарної чисельності фітопланктону;

Взаг - кількісна різноманітність за біомасою, мг/дм3, г/м3 , г/м2:

(2.8)

характеристика структури біомаси, те ж саме, що і для чисельності.

Угруповання фітопланктону розглядаються як один із найважливіших «біологічних елементів якості для класифікації екологічного статусу» водних об’єктів різного типу. Рекомендується використовувати для цього статусу такі характеристики фітопланктону, як таксономічних склад і чисельність (з урахуванням явища «цвітіння» води . Чисельність фітопланктону (для змішаного складу та з домінуванням синьозелених водоростей), поряд з біомасою фітопланктону, а також функціональними показниками - вмістом хлорофілу а і добовою валовою первинною продукцією, була використана у дев’тирозрядній кількісній класифікації стану континентальних водних об’єктів України, за гідробіологічними показниками, розробленій в Інституті гідробіології НАН України . Ця класифікація є складовою частиною класифікації стану водних об’єктів за гідробіологічними показниками (розділи 12 та 26 цього збірника).

Ця класифікація важлива для оцінки стану водних екосистем за структурно-функціональною організацією фітопланктону і трофністю. [26]

Перейти на сторінку: 1 2 


Подібні статті

Мінерали в харчуванні людини
Мінеральні речовини входять в склад тканин організму людини, ферментів, гормонів. Вони відіграють велику роль в пластичних процесах, у формуванні і побудові тканин організму, особливо скелету, підтримання кислотно-лужної рівноваги, створен ...

Ссавці моря
Люди завжди любили дерева, траву, квіти, звірину, птахів. Але раніше любов як би дрімала, заколисана свідомістю невичерпності навколишнього багатства. Тепер же, коли ріст міст усе відчутніше пригноблює ліси й ми, опинившись один раз у цих ...

Головне меню