Біотехнологія мікроорганізмів

Мікробіологічний синтез різних речовин відіграє кінцеву роль в біотехнологічному виробництві. Початок сучасної промислової біотехнології було покладено в 40-х роках, коли налагодили виробництво пеніцилінів методами ферментації. Зараз мікроорганізми продукують багато видів сполук - амінокислот, антибіотиків, білків, вітамінів, ліпідів, полісахаридів, пігментів, цукрів, ферментів і т. д.

До різноманітного світу мікроорганізмів відносяться прокаріоти - бактерії, актиноміцети і нижчі еукаріоти(одноклітинні та багатоклітинні організми), які мають сформовані ядра, в яких хромосоми оточені спеціальною мембраною (ліпопротеїдної природи) - дріжджі, нитчасті гриби, найпростіші та водорості. Із 100тис. видів відомих на сьогоднішній день мікроорганізмів в біотехнологічних процесах використовують декілька сотень. Промисловість пред'являє до продуцентів жорсткі вимоги, які дуже важливі для технології виробництва:

) висока швидкість росту;

) використання для життєдіяльності дешевих субстратів;

) стійкість до зараження чужою мікрофлорою.


Подібні статті

Сигові риби
Сиги вод СНД відносяться до двох видів: ряпушки і власне сиги, кожен з безліччю форм. По екології всіх сигів підрозділяють на прохідних, озерно-річкових і озерних. Перші нагулюються в морі або в озері, звідки йдуть на нерест високо вгору п ...

Геном людини
XX століття стало століттям найбільших відкриттів у всіх областях природознавства, століттям науково-технічної революції, яка змінила і вигляд Землі, і вигляд її мешканців. Можливо, однієї з основних галузей знання, які будуть визначати ви ...

Головне меню