Класифікація мутацій

Залежно від «місця» мутації розділяють на генетичні і соматичні. Генетичні - ті, що виникають у генетичному апараті статевих клітин і передаються нащадкам при статевому розмноженні. Соматичні - виникають в генетичному апараті соматичних клітин і виявляються тільки в даної особини. За причиною виникнення мутації можуть бути спонтанні або індуктивні. Спонтанні мутації - це ті , які відбуваються раптово без видимих причин, але під дією певних чинників. Індуктивні - це мутації, що відбуваються при спрямованій дії певних мутагенів. За особливостями структурних змін вирізняють мутацій :

Заміна одних азотистих основ іншими (транспозиція). Виникають в одному ланцюзі ДНК, якщо не виправляються, то при реплікації закріплюються на обох молекулах ДНК, наслідок - новий триплет, що впливає на структура білка, його просторову організацію і функції.

Зміна кількості нуклеотидних пар у структурі гена ( інсерція, делеція). Делеція - випадання, інсерція - вставка однієї або декількох пар нуклеотидів у молекуль ДНК. Відбуваються в наслідок помилок під час рекомбінації. Результатом цієї мутації є зрушення рамки зчитування інформації з генетичного коду. Наслідок - синтез поліпептидів із зміненою амінокислотною послідовністю, що призводить до порушення структури і функції білків, зміна фенотипу.

Зміна порядку послідовності нуклеотидів у складі гена (інерсії).Цей тип мутації пов’язаний з поворотом ділянки днк на 180. Наслідком є порушення нуклеотидної послідовності гена. Це призводить до зміни первинної структури поліпептиду, структури ч функції білка, порушення фенотипу.

Порушення сплайсингу. Це мутація на межі екзотів і нітронів, які порушують процесинг первинного РНК-транскрипту, наслідок - неправильне вирізянная інтронної ділянки і трансляція неінформативного довшого білка, який руйнується ферментами.

Ампліфікація (експансія) тринуклеотидних повторів - динамічна мутація, яка пов’язана з великою кількістю тринуклеотидних повторів, класичний приклад - синдром ламаної Х - хромосоми.

Розрив ланцюгів - пошкодження хімічних зв’язків між нуклеотидами.

Зшивання нуклеотидів, наприклад двох поряд розташованих тимінів, це призводить до помилок транскрипції.

мутагенез соматичний спадковий біологічний


Подібні статті

Комахи-запилювачі
Рослинні угруповання багаті квітковими рослинами, займають панівне становище в рослинному світі. Це значною мірою обумовлено особливостями їх будови та розмноження, а саме значною диференціацією клітин та видозмінами органів, редукцією гам ...

Геоботанічне районування України
Докладний аналіз різних факторів, що впливають на живі організми та угруповання їх, здійснюється в курсах екології та окремих біологічних дисциплін (ботаніки, зоології). Усі вони можуть виступати стосовно виду, що розселяється, або як пози ...

Головне меню