Екологічний стан в м. Харкові та заходи щодо його поліпшення

На сьогоднішній день екологічний стан міста характеризується стабільно напружений, хоча спад виробництва і виконання ряду першочергових заходів організаційного та технічного характеру частково стримують наростання негативних процесів деградації навколишнього природного середовища [55].

За даними щорічної Національної доповіді про стан навколишнього середовища в Україну, який готує Міністерство охорони навколишнього природного середовища, екологічна ситуація в Харкові краще ніж у таких містах як Кривий Ріг, Донецьк, Запоріжжя, Маріуполь, Дніпродзержинськ та ряд інших міст, які є великими промисловими центрами. Проте це не зменшує гостроти ряду екологічних проблем Харкова.

Стан атмосферного повітря м. Харкова обумовлено викидами забруднюючих речовин від пересувних та стаціонарних джерел забруднення.Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі залежить від загального обсягу викидів, місцезнаходження і висоти джерел забруднення, рельєфу місцевості і метеорологічних умов.

Відповідно до метеорологічних районуванням м. Харків віднесено до територій з можливо-високим потенціалом забруднення атмосферного повітря промисловими викидами. Так, у 2007 р. за даними Харківського обласного центру з гідрометеорології в місті було 208 днів з приземних інверсій, під час яких погіршується вертикальний повітрообмін і розсіювання забруднюючих речовин, що призводить до збільшення їх концентрацій. За даними Головного управління статистики в Харківській області (рис. 1.1.1.) за останні роки зменшуються обсяги викидів від стаціонарних джерел і зростають обсяги викидів від пересувних джерел, в основному, за рахунок автотранспорту. Так в 2007 році з 74,9 тис.т. забруднюючих речовин, що надійшли в атмосферу, 68,76 тис.т. надійшло від пересувних джерел.

Таким чином, внесок автотранспорту в забруднення атмосферного повітря становить понад 90% від загальної кількості викидів. Викиди відпрацьованих газів автотранспорту містять такі шкідливі речовини, як оксид вуглецю, діоксид азоту, сажу, бенз (а) пірен. Ступінь забруднення атмосфери на вулицях міста з інтенсивним рухом автотранспорту залишається помірно-небезпечною. Найбільше забруднення атмосферного повітря виявлено на великих транспортних магістралях міста: Полтавському шляху, вул. Сумській, Плеханівській, пр-ті Московському, пр-ті Героїв Сталінграда.

Рис. 1.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферу в м. Харкові, тис. тонн.

Згідно з даними лабораторних досліджень відсоток проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК на центральних вулицях міста в 5-7 разів більше, ніж відсоток проб з перевищенням ГДК в зоні впливу промислових підприємств [60].

Основними факторами інтенсивного забруднення атмосфери автотранспортом є:

Постійно зростаюча кількість автотранспорту.

Експлуатація технічно застарілого автомобільного парку.

Низька якість паливно-мастильних матеріалів.

Недостатня пропускна здатність дорожньо-транспортної мережі, яка сформувалася в умовах існуючої забудови, особливо в центральній частині міста.

Незадовільний стан дорожнього покриття проїзної частини доріг.

Недосконалість законодавчої бази для ефективного управління та контролю автотранспорту, який є екологічно небезпечним об'єктом.

До стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря слід віднести викиди потужних промислових підприємств, особливо, паливно-енергетичного комплексу, машинобудівних, коксохімічного та хімічного виробництв [6].

У м. Харкові, за даними Головного управління статистики в Харківській області налічується 198 промислових підприємств, що мають стаціонарні джерела викидів. Найбільш поширені речовини, які надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів - пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю.

В умовах сформованої історичної забудови території міста 37 підприємств не мають можливості витримувати нормативні розміри санітарно-захисних зон (СЗЗ) (завод ім. Малишева, АТЗТ «Харківський коксовий завод», Харківський плитковий завод, ВАТ "Автрамат" та інші). У межах СЗЗ вищезазначених підприємств проживає близько 13 тис. чоловік. Можливість негативного впливу викидів на стан їх здоров'я зростає. У виконавчі органи Харківської міської ради надходять численні скарги жителів на незадовільний стан атмосферного повітря, пов'язане з виробничою діяльністю таких підприємств як ДП «Завод хімреактивів», ТОВ «Наргус» (територія ВАТ «Хартрон»), ВАТ «Харнеткам», ВАТ «Салтівський м'ясокомбінат», ТОВ «Алголь» (Салтівський житловий масив), ВАТ Афаліна» (м/район Залютіно).

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Трав’янисті рослини Кіровоградщини
Кіровоградська область розташована в центральній частині України. Її площа сягає 24,6 тис.км2. Межує з Черкаською, Полтавською, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською та Вінницькою областями. Рельєф області являє собою підвищену хвилясту рівнину, ...

Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин
Вчення про біологічну роль хімічних елементів, що містяться в тканинах організму в дуже невеликих концентраціях (від 10-3 до 10-12 %) і тому одержали назва мікроелементів, виділилося в самостійну науку порівняно недавно. Майже до кінця XІ ...

Головне меню