Загальні питання охорони праці

Під охороною праці розуміють систему правових, соціально-економічних, організаційно - технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я й працездатності людини в процесі праці.

Ціль - визначити виробничі небезпеки й професійні шкідливості процесу для усунення нещасних випадків і виробничих захворювань робітників, аварій і пожеж.

Загальні питання охорони праці передбачені законодавством України. Основні законодавчі акти, які забезпечують правову основу охорони праці:

- Конституція України;

- Закон України «Про охорону праці»;

- Кодекс Законів про Працю;

- інші спеціальні законодавчі акти.

Основні принципи державної політики в області охорони праці відображені в статті 4 Закону України «Про охорону праці» (Прийнято Верховною радою в листопаді 2002р.):

Пріоритет життя й здоров'я працівника стосовно результатів виробничої діяльності підприємства, повна відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

комплексне рішення завдань по охороні праці на основі національних програм;

соціальний захист працівника, повне відшкодування збитку особам, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях;

установлення єдиних нормативів по охороні праці для всіх підприємств;

використання економічних способів керування охорони праці, проведення політики пільгового оподатковування;

проведення навчання населення професійної підготовки й підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

організацій й об'єднань громадян, що вирішують різні проблеми охорони праці здоров'я й безпеки праці;

міжнародне співробітництво в області забезпечення координації діяльності державних органів, установ, ласті охорони праці, використання світового досвіду організації роботи з підвищення безпеки праці.


Подібні статті

Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
Бобові — дуже велика родина, що об'єднує 650 родів і до 18 000 видів, широко розповсюджених по всій суші земної кулі. Представники двох інших підродин мімозових і цезальпінієвих - значно поступаються підродині бобових за широтою свого розповсюд ...

Мікроскопічні гриби – пошкоджувані документів на різних носіях інформації
Гриби — одна з найбільших та найрізноманітніших груп живих організмів, існуючих на Землі. Вони з’явилися понад мільярд років тому й поступово стали невід’ємною частиною всіх водних та наземних екосистем. Згідно з сучасними прогнозами, на ...

Головне меню