Промислова санітарія

.3.1 Шкідливі речовини

Шкідливі речовини, з якими доводиться працювати в цеху наведені в табл. 6.2

Таблиця 6.2 - Характеристика шкідливих речовин, застосованих у виробництві. [ 3,4,5].

Речовина

Токсичність

ПДК, мг/м3

Клас небезпеки

Сірчана кислота.

Дратує слизові оболонки ВДП, вражає печінку, викликає важкі опіки.

1,0

2

Дріжджі кормові.

Впливає на органи подиху.

0,1

1

.3.2 Мікроклімат

Категорія виконаних робіт з енерговитрат. Параметри мікроклімату при виконанні робіт категорії - I Iа.

Оптимальні і допустимі параметри мікроклімату надаються в табл. 6.3 [6].

Таблиця 6.3

Пори року

Категорії робіт,які виконуються

Температура, 0С

Вологість, %

Швидкість повітря, м/с

оптим

допуст

оптим

Допустимо.

оптим

Допустимо

Холодний період

Па

18-20

17-23

40-60

75

0,2

0,3

Теплий період

Па

21-23

18-27

40-60

65

0,3

0,2-0,4

.3.3 Вентиляція

У даному виробництві використається змішаний вид вентиляції, по напрямку руху повітряного потоку застосовується припливно-витяжна вентиляція, по характері охоплення приміщення застосовується загально-обмінна вентиляція. Час дії - постійно. Опалення - центральне. [7].

.3.4 Освітлення

Освітлення в цеху природне й штучне. Природне висвітлення одностороннє бічне. Розряд зорових робіт: ІV.

Нормативне значення коефіцієнта природної освітленості визначається по формулі:

еІVн= еІІІн·m·c, %,

де m - коефіцієнт світлового клімату (m = 0,9)

с - коефіцієнт сонячного клімату (с = 0,75 - 1);

еІІІн - нормативне значення коефіцієнта природної освітленості для ІІІ пояса

еІІІн = 1,5 %.

еІVн = 1,5·0,9·0,8 = 1,08 %.

Поряд із природним освітленням використається система штучного комбінованого освітлення. Використовуються лампи денного світла. Для висвітлення робочих місць використаються лампи денного світла типу ЛД-80-2.

Нормоване значення освітленості для IV розряду зорових робіт становить 200 лк. [8].

Таблиця 6.4 - Характеристики освітлення

Назва приміщення

Площа підлоги, м2

Розряд зорових робіт

Освітлення

природне

штучне

Вид освітлення (бічне, зверху).

КПО,%Нормативне освітлення, Еmin, лк

Цех дріжджового заводу

600

I V

Одностороннє бічне

1,08

200

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Життєдіяльність личинок волохокрильців
Ентомологія – наука, яка безупинно розвивається, постійно збагачується новими даними і новими ідеями. За 15 років ентомологія зробила величезний крок вперед у розумінні багатьох аспектів екології, фізіології, поведінки і взаємозв`язків ко ...

Вплив елементарних еволюційних факторів на генофонди людських популяцій
Клітинні і фізико-хімічні організми спадковості і мінливості універсальні для всіх живих істот, включаючи людину. Встановлена певна залежність життєдіяльності індивідууму від властивостей його генотипу. Більшу частину своєї історії людство ...

Головне меню