Цитокінові взаємодії на рівні головного мозку

Ефекти введення цитокінів здоровим суб'єктам і наслідки інгібування дії цитокінів при інфекції, запаленні або стресі, передбачають, що цитокіни можуть грати фізіологічну роль в регулюванні секреторної активності ГГА осі. Однак, цитокіни також зумовлюють безліч системних гостро-фазових відповідей, які безпосередньо активують ГГА вісь, піднімаючи питання, чи є ефекти цитокінів на секреторну активність ГГА системи прямими або вторинними. Наприклад, IL-1beta викликає лихоманку, порушення поведінки, збільшення частоти серцевих скорочень, збільшення кровотоку в деяких тканинах, активацію симпатичної нервової системи і зміни метаболізму. Такий вплив звичайно опосередковується залученням нейроендокринної регуляції, проте дія цитокінів на адреналову систему посоредкована через структури ЦНС, про що свідчать численні дослідження. Зокрема, слід розглянути експресію цитокінів та їх рецепторів у головному мозку в нормі, а також зміну їх експресії при різних системних впливах.


Подібні статті

Антигени, їх властивості та будова
Антиген - функціональне поняття. Ним може бути будь-яка речовина, що здатна викликати імунну відповідь. Потужними антигенами є білки. Це зрозуміло, оскільки більшість процесів імунного розпізнання - це білок-білкові взаємодії. Білковими ...

Фауна гідробіонтів озера Сірче
Життя величезної більшості безхребетних тварин повязане з водою. У кожній водоймі розрізняють дно басейну, що називається бенталь, і товщу води – пелагіаль. Організми, що населяють бенталь, мають назву бентичних, або донних, скороченно вон ...

Головне меню