Поняття генетичного коду

Генетичний код, система зашифровуваної спадкової інформації в молекулах нуклеїнових кислот, що реалізовується у тварин, рослин, бактерій і вірусів у вигляді послідовності нуклеотидів.

Генетичний код - набір правил розташування нуклеотидів в молекулах нуклеїнових кислот (ДНК і РНК), що надає всім живим організмам можливість кодування амінокислотної послідовності білків за допомогою послідовності нуклеотидів.

Генетичний код - це система триплетів нуклеотидів, які визначають амінокислотну послідовність поліпептидного ланцюга.

У ДНК використовується чотири нуклеотиди - аденін (А), гуанін (G), цитозин (С) і тімін (T), які в україномовній літературі також часто позначаються буквами А, Г, Ц і Т відповідно. Ці букви складають "алфавіт" генетичного коду. У РНК використовуються ті ж нуклеотиди, за винятком тіміну, який замінений схожим нуклеотидом, - урацилом, який позначається буквою U (або У в україномовній літературі). У молекулах ДНК і РНК нуклеотиди складають ланцюжки і, таким чином, інформація закодована у вигляді послідовності генетичних "букв".

Для синтезу білків в природі використовуються 20 різних амінокислот. Кожен білок є ланцюжком або декількома ланцюжками амінокислот в строго певній послідовності. Ця послідовність називається первинною структурою білку, що також у значній мірі визначає визначає всю будову білку, а отже і його біологічні властивості. Набір амінокислот також універсальний для переважної більшості живих організмів.

Експресія генів або реалізація генетичної інформації у живих клітинах (зокрема синтез білку, що кодується геном) здійснюється за допомогою двох основних матричних процесів: транскрипції (тобто синтезу мРНК на матриці ДНК) і трансляції генетичного коду в амінокислотну послідовність (синтез поліпептидного ланцюжка на матриці мРНК). Для кодування 20 амінокислот, а також стоп-сигналу, що означає кінець білкової послідовності, достатньо трьох послідовних нуклеотидів. Набір з трьох нуклеотидів називається кодоном.

Генетичний код, загальний для більшості про - і еукаріот. У таблиці приведено усі 64 кодони і вказані відповідні амінокислоти. Порядок підстав - від 5' до 3' кінця мРНК.

2-а основа

U

C

A

G

1-а основа

U

UUU (Phe/F) Фенілаланін

UUC (Phe/F) Фенілаланін

UUA (Leu/L) Лейцин

UUG (Leu/L) Лейцин

UCU (Ser/S) Серин

UCC (Ser/S) Серин

UCA (Ser/S) Серин

UCG (Ser/S) Серин

UAU (Tyr/Y) Тирозін

UAC (Tyr/Y) Тирозін

UAA Ochre (Стоп)

UAG Amber (Стоп)

UGU (Cys/C) Цистеїн

UGC (Cys/C) Цистеїн

UGA Opal (Стоп)

UGG (Trp/W) Триптофан

C

CUU (Leu/L) Лейцин

CUC (Leu/L) Лейцин

CUA (Leu/L) Лейцин

CUG (Leu/L) Лейцин

CCU (Pro/P) Пролін

CCC (Pro/P) Пролін

CCA (Pro/P) Пролін

CCG (Pro/P) Пролін

CAU (His/H) Гістидін

CAC (His/H) Гістидін

CAA (Gln/Q) Глутамін

CAG (Gln/Q) Глутамін

CGU (Arg/R) Аргинін

CGC (Arg/R) Аргинін

CGA (Arg/R) Аргинін

CGG (Arg/R) Аргинін

A

AUU (Ile/I) Ізолейцин

AUC (Ile/I) Ізолейцин

AUA (Ile/I) Ізолейцин

AUG (Met/M) Метионін, Start [2]

ACU (Thr/T) Треонін

ACC (Thr/T) Треонін

ACA (Thr/T) Треонін

ACG (Thr/T) Треонін

AAU (Asn/N) Аспарагін

AAC (Asn/N) Аспарагін

AAA (Lys/K) Лізин

AAG (Lys/K) Лізин

AGU (Ser/S) Серин

AGC (Ser/S) Серин

AGA (Arg/R) Аргинін

AGG (Arg/R) Аргинін

G

GUU (Val/V) Валін

GUC (Val/V) Валін

GUA (Val/V) Валін

GUG (Val/V) Валін

GCU (Ala/A) Аланін

GCC (Ala/A) Аланін

GCA (Ala/A) Аланін

GCG (Ala/A) Аланін

GAU (Asp/D) Аспарагінова кислота

GAC (Asp/D) Аспарагінова кислота

GAA (Glu/E) Глутамінова кислота

GAG (Glu/E) Глутамінова кислота

GGU (Gly/G) Гліцин

GGC (Gly/G) Гліцин

GGA (Gly/G) Гліцин

GGG (Gly/G) Гліцин

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині
Актуальність теми: тема вивчається для глибокого розуміння фізіологічних процесів, що протікають в рослинній клітині. Знання теми необхідні для кращого сприйняття інших тем, наприклад, «Фотосинтез», «Біосинтез білку». Адже ферменти беруть ...

Рослинність евтрофних боліт
Актуальність. В епоху широкомасштабного впливу людської цивілізації на навколишнє середовище проблема вивчення закономірностей генезису, динаміки боліт і заболочених земель як важливого біоенергетичного компонента та носія значного обсягу ...

Головне меню