Дослідження мітохондрій на сучасному етапі

Таблиця 3.1

№ п/п

Рік видання

Назва та номер журналу

Автор та назва статті

Сторінка

1

1998

„Цитологія і генетика” № 2

И.В. Твердохлебов „Гетерогенность митохондриального аппарата миокарда и механизмы ее формирования в раннем онтогенезе крыс”  

С.8-12

2

1999

„Цитологія і генетика” № 6

А.Ф. Попова „Ультраструктура митохондрий и интенсивность дыхания клеток Chlorella vulgaris Beijer. При различных сроках клиностатирования”

С.8-13

3

2001

„Цитологія і генетика” № 2

Д.О. Климчук ”Варіації ультраструктурної організації мітохондрій і клітинах гороху in vitro”.

С. 36-41

4

2002

„Цитологія і генетика” № 1

Б.А. Насибуллин ”Особенности реакции популяции митохондрий в нейронах сенсорной коры при длительном воздействии низкочастотной вибрации на организм крыс”.

С. 40-45

№ п/п

Рік видання

Назва та номер журналу

Автор та назва статті

Сторінка

5

2002

„Цитологія і генетика” № 5

А.Я. Литошенко ”Эволюция митохондрий”

С.49-57

6

2003

„Цитологія і генетика” № 5

Е.С. Сытник, А.Ф. Парий, И.К. Комарницкий, Ю.Ю. Глеба, Н.В, Кучук ”Анализ ядерного и митохондрияльного геномов у транспластомных растений Salpiglossis sinuata, полученных путем переноса трансформированных пластид от гибрида N. Tabacum (+S. Sinuate).

С.3-8

У 1999 році приділялась увага кількісним морфологічним характеристикам трьох типів мітохондрій у зрілих кардіоміоцитах крис. Встановлено існування двох режимів роботи мітохондріального апарату в залежності від локалізації та стану міофібрилярного апарату. Проведена оцінка кількісного відношення між типами органел на етапах онтогенезу. В цьому ж році був виділений коливальний характер рівня дихання культури та зміна ультраструктури мітохондрій. Відмічено два піка підйому інтенсивності дихання – на початковому етапі дії кліностатування і в кінці логарифмічної фази росту культури, які співпадають з періодами перерозподілу популяції. Підвищення інтенсивності дихання клітин та зміна ультраструктури направлені на стимуляцію метаболізму клітин в процесі адаптації до умов навколишнього середовища.

У 2001 році у частині казусних клітин гороху поряд з мітохондріями типової організації були виявлені гігантські органели. Їх оболонка як і у мітохондрій складається з двох біологічних мембран, з яких внутрішня утворює інвагінації. Специфічною особливістю структурної організації незвичайних мітохондрій є наявність включень у їх матриксі. Останні мають вигляд електронно щільного тяжу, що складається з фібрилоподібних утворень і простягається паралельно повздовжньої вісі органел.

У 2002 році в експерименті на 66 білих пацюках вивчена дія низькочастотної вібрації на популяцію мітохондрій нейронів сенсорної кори. Результати досліджень показали етапність реакції мітохондріальної популяції на дію низькочастотної вібрації; схожість структурних перебудов мітохондрій при дії вібрації та гіпоксії; перехід до одноманітності структурно-функціональних характеристик мітохондрій в популяції в динаміці низькочастотної дії.

Також проводились роботи щодо вивчення еволюції мітохондрій. Результати сіквенсу мітохондріальних геномів свідчать про монофілетичне походження мітохондрій від еубактеріального предка, який відноситься до підрозділу α-протеобактерій. Протягом останніх років були визначені повні послідовності великої кількості мітохондріальних та еубактеріальних геномів. Ці результати свідчать про те, що мітохондріальний геном еволюціонував від одного предка, загального для всіх існуючих на даний час еукаріотів, та що мітохондріальна та ядерна компоненти еукаріотичної клітини виникли одночасно.

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Характеристика антитіл та імуноглобулінів
Імуноглобуліни (антитіла) мають здатність специфічно з'єднуватись з антигеном і є найважливішими молекулами імунологічної системи. Тому докладне вивчення їх будови, властивостей і утворення є передумовою розуміння імунологічних механізмів. ...

Відкриття та характеристика генетичного коду
Найважливішим досягненням біології XX ст. стало з'ясування генетичного коду - встановлення відповідності між послідовністю нуклеотидів молекули ДНК та амінокислотами молекули білка. Нині генетичний код з'ясовано повністю. Книга життя ко ...

Головне меню