Окреслить основні етапи формування мовлення та мислення

Перше спілкування відбувалося за допомогою звуків та жестів. Але цього було недостатньо. Для передачі інформації, координації діяльності окремих осіб виникає членороздільна мова. За допомогою мови стає можливе усвідомлення понять, образів на основі слова. Мова впливає на розвиток головного мозку, виникнення та розвиток другої сигнальної системи. Мова стає знаряддям передачі досвіду однієї людини іншій.

Вивчення мови вимагає не лише наявність природних інтелектуальних здібностей, але і часу, особливо до досягнення полової зрілості.

Виникнення писемності представляє можливість передавати досвід в писемних творах. Людина розвиває мистецтво. Роль біологічних факторів еволюції значно зменшується. В племені виникає складна структура, ієрархія, змінюються взаємовідношення між людьми. Виступають перше місце соціальні фактори. Починають розвиватися ремесла, торгівля.


Подібні статті

Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Підвищений “тиск” на організм людини ксенобіотичних сполук природного та штучного походження обумовлює необхідність поглибленого вивчення таких сполук, і в першу тих із них, котрі входять до складу найбільш поширених харчових продуктів, зо ...

Характеристика антитіл та імуноглобулінів
Імуноглобуліни (антитіла) мають здатність специфічно з'єднуватись з антигеном і є найважливішими молекулами імунологічної системи. Тому докладне вивчення їх будови, властивостей і утворення є передумовою розуміння імунологічних механізмів. ...

Головне меню