Використання іммобілізованих ферментів

Важлива галузь застосування іммобілізованих ферментів - виробництво антибіотиків. Для отримання амінопеніциланової кислоти використовують іммобілізований фермент з E.coli

(внутрішньоклітинний) або Bacillus тegaterium

(позаклітинний). В аналітичній хімії використовують ферментні та бактеріальні електроди, за допомогою яких можна швидко, з високою чутливістю і специфічністю проводити аналіз речовин у непрозорих розчинах із суспензії частинок, наприклад у їжі.

Лише кілька процесів із використанням іммобілізованих ферментів мають широкомасштабне використання:

1. Одержання 6-амінопеніциланової кислоти за допомогою іммобілізованої пеніцилінамідази (Японія, Фінляндія).

. Одержання глюкозо-фруктозних сиропів із використанням

іммобілізованої глюкозоізомерази (США, Великобританія, Голландія, Фінляндія, Данія, Японія).

3. Розділення рацемічних сумішей амінокислот із використанням іммобілізованої аміноацилази (Японія).

4. Отримання безлактозного молока з використанням іммобілізованої лактази (Чехія, США, Італія).[4]


Подібні статті

Учення В.І. Вернадського про ноосферу
Ноосфера ("мисляча оболонка", сфера розуму) – вища стадія розвитку біосфери. Це сфера взаємодії природи і суспільства, в межах якої розумна людська діяльність стає головним, визначаючим чинником розвитку. Чому виникло поняття & ...

Вікові особливості нервової функції
Вікова періодизація є умовним поділом цілісного життєвого циклу на вікові періоди, що вимірюються роками. Відомо, що розвиток дитини відбувається за кілька періодів, які послідовно змінюють один одного. Цей процес є обов'язковим і передбач ...

Головне меню