Застосування іммобілізованих мікроорганізмів

Приєднані до поверхні деревної стружки клітини Acetobacter sp. використовували для отримання оцту ще у 1823 р. На даний час адсорбовані до поверхні твердих тіл клітини працюють у фільтрах для очищення стічних вод. Іммобілізовані бактерії використовують для вилуговування бідних руд.[3]

За допомогою іммобілізованих клітин організмів родів Streptomyces і Chlorella добувають уран із прісної та морської води, Rhizopus arrihizus використовують для адсорбування торію. З 1964 р. оброблені нагріванням клітини мікроорганізмів застосовують для стероїдів.

Іммобілізовані клітини застосовують для здійснення процесів трансформації органічних сполук, наприклад, для розділення рацемічних сумішей на оптичні ізомери, інверсію сахарози, дегідрування, відновлення і гідроксилювання стероїдних сполук та інших процесів.

Технологічні процеси з використанням іммобілізованих клітин застосовують у виробництві харчових продуктів і фармацевтичних препаратів. Так L-аспарагінову кислоту з фумарату амонію отримують за допомогою іммобілізованих у поліакриламідний гель клітин E.coli, цитрулін з аргініну - за допомогою іммобілізованих клітин Pseudomonas putida.

У промисловому масштабі іммобілізовані клітини мікроорганізмів використовують для отримання аспаргінової і яблучної кислот (Японія, Китай, США), фенілаланіну(США), 6-амінопеніцилової кислоти (Японія), фруктози і фруктозо-глюкозних сиропів із різної сировини (США, Італія), у виноробстві (Данія,Голландія, Франція), у пивоварінні (Чехія) і в ряді інших процесів.[3]

Отже, активність і стабільність іммобілізованих систем, які використовують для проведення поліферментних процесів трансформації, які регенерують не тільки необхідні ферменти, але й кофактори, визначаються переважно способом іммобілізації і природою носія, умовами іммобілізації та можливістю збереження клітин у життєздатному стані. Саме життєздатні клітини здійснюють в іммобілізованому стані процеси біосинтезу різних органічних сполук, у тому числі органічних кислот, антибіотиків, ферментів та ін. (табл. 5 і 6).[1]

Таблиця 5. Біосинтез антибіотиків іммобілізованими клітинами (за Н.Єгоровим та ін., 1989)

Антибіотик

Мікроорганізм

Носій

Пеніцилін

Penicillium chrysogenum

Поліакриламідний гель, Са-альгінат

Бацитрацин

Bacillus subtilis

Поліакриламідний гель

Кандицидин

Streptomyces griseus

Колаген

Нікомоцин і тілозин

Streptomyces tendae

Са-альгінат

Нізин

Streptomyces lactis

Поліакриламідний гель

Тинаміцин

Streptomyces cattleya

Адсорбція на целіті

Цефалоспорин

Streptomyces clavuligerus

Поліакриламідний гель

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Птахи Коропського району
Людина в своїй господарській діяльності використовує багатства природних екосистем і сама створює штучні або напівштучні екосистеми з метою їх збагачення і кращого пристосування до своїх потреб. Насаджені ліси і парки, поля сільськогоспода ...

Флора прісних вод
Актуальність . Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людським суспільством та природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети, що спричинило її прогресуюче руйнування. Цей процес супроводжу ...

Головне меню