Закономірності пилення Fagus

Період пилення буку припадає на другу декаду квітня по травень [22].

Пилення буку у Кракові у 2001 та 2005 роках розпочалося у другій декаді квітня і тривало до третьої декади та другої декади травня відповідно. Максимальна кількість пилку у повітрі в 2001 році становила 41 п.з/м3 (25.04), а у 2005 році - 24 п.з/м3 (01.05). З 2002-2004 роки пилення буку спостерігали у третій декаді квітня по другу декаду травня. Максимальна кількість пилку у 2002 році становила 9 п.з/м3 25 квітня, у 2003 році - 93 п.з/м3 3 травня, а у 2004 році - 16 п.з/м3 4 травня [24].

У Познані з 2001 по 2004 роки пилення буку розпочалося у третій декаді квітня і тривало до першої декади травня. Загальна кількість пилення тривала від 15 до 39 днів. Максимальна кількість пилку в повітрі за ці роки коливалася від 4 до 20 п.з/м3. Найменша кількість максимального пилку буку була в 2002 році 4 п.з/м3 (29.04), а найбільша кількість максимального пилку в повітрі спостерігали у 2001 році 20 п.з/м3 [28].

За даними з Щечіна сезон пилення буку у 2001, 2002 та 2005 роках розпочалося у третій декаді квітня, а у 2003 та 2004 роках - розпочалося у другій декаді квітня і тривало до другої декади травня. В основному період пилення тривав від 11 до 32 днів. Максимальна кількість пилку була різна і коливається від 5 п.з/м3 (2.05) у 2005 році до 99 п.з/м3 (3.05) у 2003 році [26].

В Жешові пилення буку у 2001 році розпочалося в другій декаді квітня (19.04) і закінчилося у третій декаді травня (28.05), тобто тривав 40 днів. Максимальна кількість пилку в повітрі спостерігали 1 травня (22 п.з/м3). У 2002 та 2003 роках пилення розпочалося у третій декаді квітня і тривало до першої декади травня. Максимальна кількість пилку буку була зареєстрована 4 травня 25 п.з/м3 у 2002 році та 30 квітня 201 п.з/м3 у 2003 році. В 2004 та 2005 роках пилення розпочалося 11 та 16 квітня відповідно і тривало до першої декади червня, від 49 до 56 днів. Максимальну кількість пилку спостерігали у 2004 році 1 травня (29 п.з/м3) та 3 травня (9 п.з/м3) у 2005 році [23].

В Любліні найшвидше пилення буку розпочалося у 2001 році 5 квітня і закінчилося 20 травня, тобто тривало 46 днів. Максимальну кількість пилку (24 п.з/м3) спостерігали 1 травня. З 2002 по 2004 рік пилення розпочиналося з третьої декади квітня і тривало у 2002 році до 5 травня, у 2003 році до 18 травня, а у 2004 році до 27 травня. Максимум пилку буку зареєстрували у першій декаді травня від 8 до 82 п.з/м3 повітря. У 2005 році пилення розпочалося 18 квітня і закінчилося 18 травня, тобто тривало 31 день. Максимальна кількість пилку спостерігалася 3 травня 7 п.з/м3 [29].

У Німеччині з 2004по 2006 роки проводилися також такі дослідження. Було виявлено що бук починає пилити з середини квітня до кінця травня. Найбільша кількість пилку була зареєстрована в кінці квітня і на початку травня. Загальна кількість пилку за ці три роки становила 2,31% [25].

Пилення буку в Баликесірі (Туреччиа) в 1996-1997 роки розпочалося в кінці квітня і тривало до початку червня. Найбільша кількість пилку була зареєстрована в середині травня. Загальна кількість пилку буку за два роки становила 0,55% від загальної кількості досліджуваних деревних таксонів [18].

Пилення Fagus в Ескішехірі (Туреччиа) розпочалося в середині квітня і закінчилося в середині червня. Найбільшу кількість пилку спостерігали в середині травня 1,58% [21].

Пилення буку в Трієсті (Італія) в 1992 році тривало з квітня по червень. Максимум пилку спостерігали всередині травня. Кількість пилку становила 0,50% від загальної кількості досліджуваних таксонів [27].


Подібні статті

Фауна прісноводних черевоногих молюсків
Тваринний світ досить різноманітний. Тварини, а особливо безхребетні, зустрічаються майже у всіх біосферних оболонках. В даний час посилено освоювання різних екосистем, значна частина досліджень припадає на водні екосистеми. Світ безхре ...

Геоботанічне районування України
Докладний аналіз різних факторів, що впливають на живі організми та угруповання їх, здійснюється в курсах екології та окремих біологічних дисциплін (ботаніки, зоології). Усі вони можуть виступати стосовно виду, що розселяється, або як пози ...

Головне меню