Порівняння закономірностей пилення Carpinus, Quercus, Fagus у Львові та інших регіонах Європи

Під час аеропалінологічних досліджень які проводилися з 1 квітня по 20 червня 2011 - 2012 років було взято до уваги пилкові зерна таких таксонів Carpinus, Quercus, Fagus. Отримані дані можна порівняти з даними інших авторів на території Європи.

У 2011 році пилкові зерна Carpinus з’явилися на початку квітня і тривали до середини червня. Пік пилення припадає на кінець квітня.

У 2012 році Carpinus пилити 2 квітня і тривав до кінця травня. Піки пилення припадає на кінець квітня.

Quercus у 2011 році почав пилити у середині квітня і тривав до середини червня. Пік пилення припадає на початок травня.

Пилкові зерна Quercus у 2012 році зявилися на початку квітня і тривав до 1 червня. Пік пилення припадає на початок травня.

Початок пилення Fagus у 2011 році припадає у середині квітня і триває до середини червня. При цьому спостерігається два піки пилення:

· 29 квітня;

· 3 травня.

А початок пилення Fagus у 2012 році так само припадає на середину квітня, але триває до початку червня. Пік пилення триває з 27 квітня по 2 травня.

Порівнявши пилення цих трьох таксонів за два роки можна сказати, що початок пилення всіх таксонів починається майже одинаково (різниця 2-3 дні), а кінець пилення різний. Кількість пилкових зерен у 2012 році менша від кількості пилку у 2011 році. Це залежить від погодніх умов, оскільки температура повітря у 2011 році всередньому становила 140С, а відносна вологість повітря - 128%, а у 2012 році температура - 120С, а відносна вологість - 69%. Отже, чим більша температура повітря тим більша кількість пилкових зерен в повітрі.

У порівнянні з іншими країнами пилення граба розпочиналося приблизно в першій декаді квітня і тривало до травня. Пилення дубу майже всюди розпочиналося в кінці квітня і тривало до кінця травня, а пилення буку також розпочиналося в кінці квітня або на початку квітня і тривало до кінця травня. Кількість пилкових зерен та тривалість сезону пилення значно відрізняється в порівнянні з нашими даними. Це може залежати від географічного розташування досліджуваної території, погодніх умов, жаркішого чи холоднішого літа, ранньої чи пізньої весни.


Подібні статті

Кишковопорожнинні
Кишковопорожнинні здавна відомі людині. Ще давньогрецький учений Аристотель писав про деяких представників цього типу. Він, як згодом і багато інших вчених, вважав їх чимось середнім між тваринами та рослинами (такі самі проблеми були з си ...

Сезонні зміни в житті безхвостих, пов’язані з особливостями їх біології (жаби, ропухи)
Поведінка земноводних нескладна, що відповідає організації центральної нервової системи. Частина безхвостих здатна до швидких, але одноманітним рухам; у воді більшість видів більш рухливі, чим на суші. Основа поведінки земноводних - порівн ...

Головне меню