Охорона праці

На сучасному етапі розвитку цивілізації науково-технічний прогрес не гарантує повної безпеки людству, а його результати призводять до надзвичайних ситуацій через антропогенний вплив на довкілля, недосконалість технологій та обладнання. Особлива увага приділяється організації розумової праці з впровадженням у виробництво електронно-обчислювальної апаратури. В умовах підвищеної питомої ваги інтелектуальної діяльності людини знання норм і правил безпеки та охорони праці сприяє як запобіганню людських чи матеріальних жертв, так і підвищенню виробничих потужностей в трудовій діяльності. Сьогодні із збільшенням технічної оснащеності виробничого та побутового середовища і зростанням антропогенного впливу на довкілля розвиток потенційних небезпек не завжди є передбачуваним [4].

Відтак навчання з питань безпеки життєдіяльності треба розглядати як формування гуманного світосприйняття, елементів технічної та екологічної культури, переконань про можливість встановлення гармонійних відносин між людиною, технікою і природним середовищем та підвищення відповідальності особи за збереження власного й суспільного здоров'я і життя. При такому підході до забезпечення безпеки життєдіяльності і зниження рівня ризику потрібно, щоб суспільна свідомість адекватно відображала сукупність наявних потенційних небезпек, а наукова спільнота володіла знаннями про закономірності їхнього розвитку і вміла їх відвернути та знизити ризик до допустимого рівня [16]


Подібні статті

Флора і рослинність урочища Пагур
Людину оточує справжній зелений океан різноманітних рослин, який є важливою, невід’ємною складовою частиною біосфери Землі. Він відіграє незамінну роль у житті як людини, так і всієї природи. Без перебільшення можна сказати, що без зелених росл ...

Загальна характеристика типу Земноводні
Об’єкт даної роботи – клас земноводні. Це самий нечисленний клас хребетних. Назва цієї групи говорить про те, що ці тварини, що виходять на сушу, не відірвалися ще в повній мірі від життя у воді. Метою курсової роботи є детальне розгля ...

Головне меню