Репродукція вакцинного штаму 1062 метапневмовірусу птиці в ембріонах перепелів

Рис. 1. Патологічні зміни у ПЕ, інфікованих вакцинним штамом 1062 МПВ

У другому пасажі виявляли макроскопічні зміни в ПЕ – це ураження багатьох систем органів: судинної (гіперемія та набряк ХАО), респіраторної ( гіперемія легень та трахеї) затримка росту, скрученість, помутніння екстраембріональної рідини з наявністю уратів і загибель ембріонів до 20% від загальної кількості, при цьому кількість уражень сягала 100%.

На рисунку 2 представлені зародки перепелів після 2-го пасажу вакцинного штаму 1062 МПВ.

Підпис: бПідпис: а

Рис. 2. Зовнішній вигляд перепелиних ембріонів:

а) скручування та відставання у рості ПЕ, інфікованих штамом 1062 МПВ ;

б) контрольні ПЕ.

Репродукцію вакцинного штаму 1062 МПВ підтверджено також за допомогою реакції імунної дифузії.

Постановка РДП із гіперімунною специфічною сироваткою до вакцинного штаму 8544 МПВ та екстраембріональною рідиною інфікованого вакцинним штамом МПВ 1062 ПЕ (рис.3).

Овал: AОвал: S

Рис.3. Реакція імунної дифузії

S – гіперімунна сироватка до вакцинного штаму 8544 МПВ;

А - екстраембріональна рідина інфікованих штамом 1062 ПЕ

Наступним этапом досліджень було встановлення патогенного впливу вакцинного штаму 1062 МПВ на трахею ПЕ.

У трахеї інфікованих ПЕ виявлено запальні та деструктивні процеси, в які залучено всі шари слизової оболонки. Так, помірний набряк власно слизової оболонки був зафіксований після інокуляції ПЕ вакцинного штаму 1062 (рис. 4).

Підпис: вПідпис: бПідпис: а

Рис.4. Гістологічні зміни трахеї ПЕ, інфікованих вакцинним штамом 1062

а) набряк слизової оболонки трахеї:

б) кровонаповнення судин слизової оболонки трахеї:

в) трахея ПЕ контрольної групи( фарбування гематоксилін-еозин, збільш Х )

У той же час крім загальних ознак, призводить також до дегенерації епітеліального шару трахеї ПЕ. кровонаповнення судин власно слизової оболонки, відмічено, переродження епітеліальних клітин слизової оболонки трахеї

У інтактних зародках не виявляли будь яких патологічних змін трахеї ПЕ 5 -добової інкубації чутливі до вакцинного штаму 1062 МПВ, репродукція якого відбувається з появою характерних патологічних змін, забезпечує накопичення біомаси з титром інфекційності у другому пасажі 5×105,77 ЕІД50/см3.

Висновки

1.Доведено здатність метапневмовірусу птиці ( штам 1062) накопичуватися у перепелиних ембріонах після інфікування у жовтковий мішок із рівнем інфекційної активності 5×105,77 ЕІД50/см3.

2.Вакцинний штам 1062 зумовлює запальні та деструктивні процеси в організмі ПЕ помірний набряк власно слизової оболонки трахеї та відшаровування епітеліальних клітин трахеї.

3. Реакція імунної дифузії є чутливою при виявленні МПВ птиці в екстраембріональній рідині інфікованих ПЕ.

Перейти на сторінку: 1 2 


Подібні статті

Флора прісних вод
Актуальність . Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людським суспільством та природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети, що спричинило її прогресуюче руйнування. Цей процес супроводжу ...

Фізіологія крові. Еритроцити
Кров є рідиною (рідка тканина мезодермального походження), червоного кольору, слабо лужної реакції, солонуватого смаку з питомою вагою 1,054-1,066. Спільно з тканинною рідиною і лімфою вона утворює внутрішнє середовище організму. Кров вико ...

Головне меню