Видовий склад населення птахів (за літературними даними та власними спостереженнями)

Список птахів певного району складаємо за такою схемою: назва птаха (українська і латинська); птах осілий, кочовий, перелітний або пролітний; де (за ландшафтною характеристикою) тримається в гніздовий період або під час перельоту; як часто трапляється птах у районі досліджень (численний, звичайний, нечисленний, рідкісний, дуже рідкісний). Склавши список птахів, можна вибрати першочергові об'єкти для вивчення. Це мають бути ті види птахів, які за літературними даними і на основі власних спостережень вважаються синантропними. Докладне вивчення цих видів дасть можливість визначити їх роль у природі й народному господарстві. Залежно від специфіки району об'єктами досліджень можуть бути різні види птахів. Об'єктом вивчення в нашій роботі є синантропні птахи.

Намітивши для дослідження групу птахів-синантропів, потрібно вивчити всі, навіть найдрібніші, особливості їх життя і розвитку. У житті птахів є кілька важливих періодів: весняний приліт (якщо птах перелітний), період розмноження, осінній відліт і зимівля. В усі ці періоди птах повинен знаходити собі (а влітку і своїм пташенятам) їжу і оберігати себе і пташенят від різних ворогів. Залежно від пори року спостереження можна починати з осіннього відльоту або з періоду вигодовування пташенят.

На основі проведеного нами дослідження в Коропському районі Чернігівської області були виявлені такі види птахів-синантропів

Таблиця 1. Видовий склад птахів-синантропів Коропського району

Родина

Видова назва птаха-синантропа

Характер перебування в досліджуваній місцевості

Частота зустрічності птаха-синантропа

українська

латинська

Лелекоподібні

Білий лелека

Ciconia ciconia

перелітний

Звичайний вид

Воронові

Сорока

Ріса ріса (L.)

осілий

Численний вид

Ворона сіра

Corvus corone L.

Осілий, частково кочовий

Численний вид

Грак, гайворон

Corvus frugilegus L.

Частково прелітний, частково кочовий

Малочисленний вид

Галка

Corvus monedula L.

Осілі, частково кочові

Численний вид

Сойка

Garrulus glandarius (L.)

Осілі та кочові

Звичайний вид

Голубоподібні

Горлиця звичайна

Streptopelia turtur (L.)

Перелітний

Трапляється часто

Голуб сизий

Columba livia L.

Осілий

Численний вид

Горобцеподібні

Горобець хатній

Passer domesticus (L.)

Осілий

Численний вид

Велика синиця

Parus major

Осілий, частково кочовий

Звичайний вид

Ластівкові

Ластівка сільська

Htrundo rustica L.

Перелітний

Численний вид

Ластівка міська

Delichon urbica (L.)

Перелітний

Звичайний вид

Шпакові

Шпак звичайний

Sturnus vulgaris L.

Перелітний

Нормальні Сови

Сич хатній

Athene noctua (Scop.)

Осілий

Звичайний вид

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Походження та філогенез плазунів
Впродовж мільярдів років Земля змінювалася – в небо здіймалися гори, море заливало суходіл, острови підіймалися з глибин океану й перетворювалися на материки, але найбільших змін планета зазнала після виникнення життя близько 3,5 мільярди ...

Кровоносна система
Розвиток сільського господарства та загальне зростання антропічного впливу на водне середовище загострило проблему виживання водних тварин і, зокрема, риб, в умовах пестицидного навантаження. Забруднення внутрішніх водойм, в тому числі риб ...

Головне меню