Третій період

Задача: удосконалювати у собаки навик обшуку місцевості у комплексі з іншими спеціальними навиками в умовах близьких до вимог служби.

При організації занять необхідно дотримуватися наступних вимог:

- заняття проводити в будь-який час доби (не менш 30% в нічний час) в комплексі з роботою по запаховому сліду, вартуванням на різних ділянках місцевості;

- обшук місцевості і приміщень робити по невідомим для дресирувальника умовам і лише періодично по відомим. На кожному занятті необхідно утворювати для дресирувальника складну обстановку, яка б вимагала творчість і мислення;

- домагатися вироблення у дресирувальника організаторських і командирських якостей;

- усі заняття проводити на фоні виконання службових задач, відпрацювання кожного запахового сліду закінчувати обшуком місцевості в районі затримання помічника.

Вимоги до підготовленості дресирувальника

Він повинен:

у досконалості вивчити особливості поведінки свого собаки;

оволодіти навиками керування собакою в процесі його дресирування і використання в умовах, близьких до вимог служби;

уміти організувати і керувати оглядом місцевості ;

навчитися досконально орієнтуватися на місцевості складної обстановки удень і вночі.

В третьому періоді дресирування відпрацьовуються такі ускладнення:

збільшення розмірів ділянки, що оглядається до 200х200 м;

проведення занять у різний час доби, при будь-якій погоді, на різних по характеру ділянках місцевості і приміщень з освітлюванням місцевості освітлювальними патронами (вночі);

збільшення часу від початку розкидання предметів до пуску собаки на пошук їх до 4-х годин і більше;

обшук місцевості з подальшим відпрацюванням запахового сліду або після відпрацювання в районі затримання помічника;

обшук місцевості в комплексі з відпрацюванням запахового сліду, з вартуванням на місці і в русі в умовах виконання службових задач;

обшук місцевості впродовж лінії руху помічника.

Збільшення розмірів ділянки

В заключному періоді дресирування удосконалюються навики обшуку місцевості і приміщень з метою виявлення речей, людини або його запахового сліду продовжується в умовах, які наближені до вимог служби. Тому і розміри ділянки, що оглядається повинні відповідати 200х200 м, тобто огляд місцевості в районі затримання проводиться в радіусі не менше 100 м.

На початку третього періоду огляд місцевості відбувається на ділянці 150х200 м. Ця ділянка розбивається на три підділянки розмірами по 50х200 м і оглядаються позачергово.

Потім розміри збільшуються поступово до 200х200 м.

При огляді таких великих ділянок дресирувальники повинні дотримуватися наступної послідовності — спочатку оглядати середні ділянки (2,3), а потім крайні (4,1). Це пояснюється тим, що заховані предмети (зброя, документи та ін.) порушника скоріше всього будуть на ближніх (середніх) від місця затримання порушника ділянках.

До того ж можливість виявлення собакою предметів порушника більше, доки він не втомлений, і шукати буде активніше.

Заняття по обшуку місцевості треба проводити в різний час доби, при будь-якій погоді, на різних по складності ділянках місцевості при освітлюванні ділянки в нічний час освітлювальними патронами.

При обшуку місцевості слід враховувати, що межі ділянки, що оглядається, умовні. Тому можлива перевірка місць, які знаходяться за межами наміченої ділянки, особливо, якщо собака виявляє до них інтерес.

В подальшому вправи відпрацьовуються в комплексі з іншими спеціальними прийомами.

Обшук місцевості в комплексі з іншими спеціальними прийомами

На вказаній ділянці місцевості помічник, не заходячи на ділянку, розкидає 4-5 предметів і ховається в схованку на кінці ділянки. В цьому випадку спочатку відбувається обшук місцевості з метою виявлення речей, а потім обшук продовжується до виявлення і затримання помічника. В подальшому помічник повинен ретельно маскувати на деревах, в кущах, під хворостом, в ямі тощо.

Обшук місцевості з подальшим відпрацюванням запахового сліду і після відпрацювання сліду в районі затримання помічника

Помічник розкидає на ділянки 4-5 предметів, потім заходить на край ділянки і прокладає запаховий слід у відповідності з завданням.

По закінченні необхідної давнини, спочатку відбувається обшук місцевості з метою виявлення предметів. Після виявлення і позначення всіх речей відпрацьовується запаховий слід помічника до його затримання.

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Хвойні інтродуценти в озелененні урботериторій
Актуальність. В сучасних умовах всебічного посилення антропогенного впливу на природні системи особливого значення набуває проблема збереження біорізноманіття, в тому числі видів рослин. Сучасний рослинний світ Чернігівщини нараховує понад ...

Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин
Вчення про біологічну роль хімічних елементів, що містяться в тканинах організму в дуже невеликих концентраціях (від 10-3 до 10-12 %) і тому одержали назва мікроелементів, виділилося в самостійну науку порівняно недавно. Майже до кінця XІ ...

Головне меню