Повітряна оболонка Землі - атмосфера

Слово «атмосфера» походить від грецького слова атмос — пар+сфера — куля й означає газову оболонку (повітря), що оточує нашу планету. Вона захищає Землю й все живе на ній від спопеляючого короткохвильового випромінювання Сонця, згубних космічних променів, метеоритів і т.п. Найнижчий шар атмосфери — тропосфера, висота якої коливається від 8—10 км у полярних широтах до 16—18 км в екватора. По масі тропосфера становить 4/5 всієї атмосфери — 5,15 • 1015 т.

У тропосфері постійно дмуть вітри, тобто спостерігається рух повітря, температура якого зменшується з висотою (приблизно до 6 °С на 1 км).

Атмосфера Землі в основному складається з азоту й кисню. Точніше, ми живемо в азотній атмосфері, помірковано збагаченої киснем. Крім того, у ній утримуються вуглекислий газ, водень, інертні гази (гелій, аргон, неон, криптон, радон), а також закис азоту, двоокис сірки, двоокис азоту, озон і інші гази.

У цей час в атмосфері, особливо в повітрі міст, багато різних сполук, який раніше не було, що обумовлено всі зростаючим антропогенним впливом.

Кисень - найпоширеніший на Землі хімічний елемент. Основна маса його зосереджена не в атмосфері, а в складі молекул води в морях і океанах. Він входить до складу руд, глини, піску й багатьох інших речовин. У живих організмах до 70 % кисню. Він утримується в білках, жирах, вуглеводах. Всім відомо, що без кисню не може існувати жоден живий організм.

Діяльність людини вносить істотні зміни в круговорот кисню в природі. Зокрема, у багатьох промислово розвинених країнах при згорянні вугілля, газу, нафтопродуктів витрачається кисню більше, ніж його виділяють рослини при фотосинтезі.

Що стосується азоту, то при звичайному тиску він інертний, тому людина не відчуває його присутності в атмосфері. При збільшенні тиску або електричних розрядів утворяться різні сполуки азоту, зокрема окис азоту й більше складні органічні сполуки. Це не дивно, тому що потужність окремих електричних розрядів досягає 200 млн кВт, при цьому повітря розігрівається до 20000 °С.

Вуглекислого газу в повітрі небагато - усього 0,03 % загального об'єму. Він не токсичний. Однак останнім часом висловлюється припущення, що підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері може привести до появи так званого парникового ефекту, а це спричинить зміну клімату у великому масштабі.

Важливий компонент атмосфери - водяний пар. Його зміст коливається залежно від географічного положення, пори року, погоди, висоти над рівнем моря й т.д. У результаті конденсації водяної пари утворяться хмари, випадають опади - дощ, сніг, град.

До складу атмосфери входить озон. Без його присутності в атмосфері життя на Землі була б неможливою. Концентрація озону незначна (мільйонні частки), вона збільшується у верхніх шарах атмосфери, досягаючи максимуму на висоті 20-25 км - 0,001 % . Шар атмосфери на висоті 15-70 км іноді називають озоносферой. Вона поглинає найбільш жарке випромінювання Сонця - короткохвильовий діапазон ультрафіолетової частини спектра, що могло б знищити життя на Землі. М'яке випромінювання, тобто довгохвильова частина сонячного спектра, безперешкодно проходить до Землі.

Інертні гази (гелій, аргон, неон, криптон, радон) у звичайних умовах не вступають ні в які хімічні реакції.

Чисте повітря не повинен мати який-небудь захід. Наукою визначена сполука повітря й біологічних порогів заходів тридцятилітніх його частин.

Компонент Концентрація Поріг дії

Азот 78,09 % 3 атм

Кисень 20,95 % 80 %

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Подібні статті

Мікроскопічні гриби – пошкоджувані документів на різних носіях інформації
Гриби — одна з найбільших та найрізноманітніших груп живих організмів, існуючих на Землі. Вони з’явилися понад мільярд років тому й поступово стали невід’ємною частиною всіх водних та наземних екосистем. Згідно з сучасними прогнозами, на ...

Молекулярні механізми кросинговеру
Кросинговер - це явище обміну ділянками гомологічних хромосом після кон’югації у профазі-1 мейозу. Результатом цього процесу є обмін генетичною інформацією між хромосомами. Це є одним з головних чинників еволюції,так як забезпечує комбінат ...

Головне меню