Загальне значення двостулкових молюсків

В наш час різко зростає значення двостулкових молюсків.

Встановлено, що завдяки черепашкам двостулкових можна встановити якість навколишнього середовища, в якому мешкають молюски під час вегетаційного періоду. Чим довше тварина знаходиться в оптимальних умовах, тим більший приріст має черепашка. Таким чином, в структурі черепашки живих молюсків закладена інформація в вигляді системи елементів, що періодично чергуються. Ця система характеризує якість середовища за весь постембріональний період життя особини. [11].

Біогідрологічна роль цих тварин безсумнівна. Як компоненти біофільтру ці молюски сприяють очищенню води від мінеральних і органічних суспензій. Вилучення молюсками суспензованих у воді речовин коливається від 92 до 100 % і залежить від діаметра часточок, їх складу і концентрації, а також від віку особин. Наприклад, із збільшенням розміру часточок від 1-3 до 20-32 мк воно зростає від 92-97 до 100 %. Підвищення концентрації мулу і детриту від 5-20 до 120-140 мг/л призводить до збільшення кількості седиментованих молюсками часточок від 54,8-61,4 до 96,3- 97,2 %.

Враховуючи високу фільтраційну здатність перлівницевих, а також те, що у багатьох прісноводних екосистемах ці молюски складають істотну частину біофільтра, їх рекомендують використовувати з метою профілактики забруднення природних вод. При високій щільності населення популяції перлівницевих являють собою потужний біофільтр. Так, один «фільтраційний контейнер» з 200 екз. молюсків за 12 діб вилучає з оточуючого середовища 25,7 кг (за сирою масою) мінеральних та органічних речовин.

Молюски описуваних родин здатні окислювати органічні речовини, вони беруть участь в процесах, самоочищення природних вод, забруднених комунально-побутовими стоками.

Молюски - індикатори сапробності відіграють певну роль при застосуванні біологічного методу визначення ступеня забруднення водойм комунально-побутовими стічними водами, багатими на органічні сполуки. Встановлено, що перлівницеві адсорбують з оточуючого середовища, акумулюють і досить міцно утримують радіонукліди, що має неабияке значення для санітарної охорони водойм від радіоактивного забруднення. Звичайно радіоактивність молюсків на 1-2 порядки вища за радіоактивність оточуючого середовища. Більшість радіоізотопів накопичуються в м'яких частинах тіла, та все ж деякі -- в черепашці. В зв'язку з цим у молюсків природних популяцій більшою радіоактивністю відзначається зола м'яких частинок тіла

Слід зазначити, що радіонукліди можуть потрапляти в організм молюсків і з інших біонтів. Наприклад, при проходженні мірацидіїв, мічених радіоактивним селеном, через фільтраційний апарат радіонуклід накопичується в тілі молюска. Перлівницеві і кулькові, наприклад , концентрують ряд мікроелементів - кобальт, мідь, залізо, марганець, нікель, цинк, молібден, натрій, свинець, магній, олово, ванадій, титан, кремній, срібло, які акумулюються в різних органах (зябра, мантія, нога, гонади , органи травлення) внаслідок адсорбції, дифузії та метаболізму. Перлівницеві накопичують всі зазначені вище мікроелементи. У кулькових кобальт, нікель, молібден, олово і срібло не виявлені. Здатність молюсків акумулювати мікроелементи може бути використана для оцінки ступеня забруднення ними водойм.

Молюски вилучають з води також пестициди і кумулюють їх в своїх органах і тканинах. Концентрація цих речовин в молюсках перевищує звичайно на 4-5 порядків вміст їх в оточуючому середовищі, тому ці гідробіонти можуть розглядатися як біоіндикатори на забруднення водойм пестицидами. Здатність накопичувати пестициди має водоочисне значення, бо ці речовини на якийсь час вилучаються з певних ланок кругообігу речовин. Акумульовані в молюсках пестициди через різні трофічні ланцюги можуть потрапляти в організм людини і створювати загрозу її здоров'ю. Кормова цінність молюсків підпадає сезонним змінам (найбільша влітку), збільшується з віком тварин і у статевозрілих особин під час дозрівання статевих продуктів , що необхідно брати до уваги при складанні харчових раціонів. [ 32 ]

Велика роль двостулкових молюсків спостерігається в утворенні осадових порід.

Двостулкових молюсків використовують для годівлі свиней і домашніх птахів, здебільшого гусей і качок. При цьому використовують в основному м'які частини тіла тварин, які у перлівниць складають 31-35, а у беззубок 28- 36 % загальної маси тіла. Черепашки, які лишаються при цьому, можна перемелювати на муку і додавати до корму домашнім птахам. Підгодівля підсвинків двостулковими молюсками приводить до збільшення живої маси на 11 -12 % порівняно з утримуваними на звичайному раціоні.

У природних водоймах двостулкових молюсків споживають риби та водоплавні птахи.

Більшість досліджуваних молюсків є облігатними проміжними хазяїнами трематод, дефінітивні стадії яких, паразитуючи у риб і земноводних, викликають у них трематодози. При високій інтенсивності інвазії виникає серйозна небезпека. У таких риб, як щука, судак, окунь, минь, заражених цією хворобою, спостерігаються істотні розлади в діяльності кишкового тракту.

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання
Актуальність роботи. На сьогоднішній день надзвичайно важливим завданням постає збереження та вивчення біологічної різноманітності на нашій планеті. Проблема збереження біологічної різноманітності як одного із стратегічних завдань людства висвітлен ...

Виробництво кормового білка
Білки є обов'язковими компонентами клітин будь-якого живого організму, що виконують життєво важливі функції: каталітичний, регуляторний, транспортний, біоенергетичні, захист від інфекції й дії стресових факторів, структурні, запасні й інш ...

Головне меню