Вихідний матеріал для селекції

У основу лісової селекції покладено наступні шість принципів, розроблених академіком М. І. Вавіловим для сільськогосподарських культур: характеристика вихідного (сортового, видового, родового) матеріалу; інформація про його спадкову мінливість; вплив середовища; теорія гібридизації; методи селекційної роботи; приватна селекція, тобто опис перспективних дрібних форм і гібридів окремих дерев і чагарників.

При оцінці вихідного матеріалу для селекції деревних порід необхідно враховувати, що їх види поділяються на дрібніші форми, що відрізняються за морфологічними, біологічними й екологічними ознаками. Найдрібнішу внутрівидову одиницю, об'єднуючу всі однакові особини, називають біотипом.

В межах ареалу тієї чи іншої деревної породи зустрічаються різні біотипи, характерні для відповідних кліматичних і грунтових умов. Підбір біотипів, що відповідають певним умовам зростання, називається екотипом. За кліматичними умовами утворюються кліматичні екотипи, або кліматипи. Необхідність виділенням кліматипів пов'язана з різним походженням насіння, яке обов'язково враховується при районуванні насіннєзаготівель.

Поряд з цим біотипи об'єднуються по певних морфологічних і біологічних ознаках. Сукупності таких біотипів називають різновидами. Наприклад, в дуба виділені рано- і позньоквітучі форми. Відмінності за тривалістю вегетаційного періоду або зовнішньою будовою не пов'язані ні з кліматичними, ні з едафічними умовами. Вони можуть зустрічатися по всьому ареалу, часто в безпосередній близькості.

Окрім вказаних форм у окремих особин інколи зустрічаються спадкові, що відрізняються від звичайних форм відхилення ознак і властивостей, - мутації. Всі вказані форми можуть служити вихідним матеріалом для проведення селекційних робіт.


Подібні статті

Особливості гадюки звичайної
Плазуни - перший клас хребетних, які мають основні риси вищих наземних хребетних - амніот. Розмножуються шляхом відкладання великих яєць, які мають багато жовтка і шкаралупині оболонки. Зародок має зародкові органи - амніон і алантоїс. Шкі ...

Життя в межах внутрішніх водойм
Водні об'єкти, розташовані серед суходільних масивів, називають континентальними, або внутрішніми. Вони поділяються на водойми, або водні об'єкти уповільненого стоку, і водотоки — водні об'єкти прискореного стоку. Водойми уповільненого сто ...

Головне меню