Створення мікроорганізмів-продуцентів

Для виключення будь-яких несподіванок експеременти по генній інженерії було вирішено проводити з іншими видами мікроорганізмів, які безпосередньо не зв’язані з людським організмом.

Ось тому увагу дослідників привернула бактерія Bacillus subtilis і дріжджі Saccharomices cererisiae. B. subtilis не утворює токсинів і хоча ці бактерії є на шкірі людини, вони не токсичні. Бацили здатні секретувати білки та вторинні метаболіти, які можна виділити із культуральної рідини. 20 різних видів бацил синтезують близько 40 ферментів із позаклітинною локапізацією.

Гентична конституція дріжджів Saccharomyces cereeevisiiae набагато складніша, ніж у E.coli та B.subtilis оскільки дріжджі належать до еукаріот. Цей вид дріжджів має 17 хромосом в гаплоїдних клітинах і 34 в диплоїдних клітинах, ядерна ДНК-30 млн. пар нуклеотидів, ідентифіковано декілька сотень генів в класах дріжджів приблизно 100плазмід з довжиною 2 мкм, повністю вилучена послідовність 9-ти ДНК приблизно 6000 пар нуклеотидів. Вдається проводити рекомбінацію цих плазмід з чужерідними генами і використати їх в якості факторів для переносу і клонування цих генів в клітинах дріжджів або E.coli. Розроблені методи трансформації протопластів клітин дріжджів.

Можливо вдасться також змінити ефективність спиртового бродіння, змінюючи методами генетичної інженерії співвідношення між ферментами гліколізу. В США створена компанія “CO LLABORATIVERESEAIEH”, яка спеціалізується на використанні дріжджів.

Інші генетично-інженерні підходи розроблені для видів мікроорганізмів Pseeudomonas і Ssteptomyces, які займають важливе місце в біоіндустрії.

Перейти на сторінку: 1 2 


Подібні статті

Генетичні особливості мікроорганізмів
Надзвичайно важливим серед досягнень мікробіології останньої чверті XIX ст. є відкриття неклітинних форм життя — вірусів. Тоді багато вчених вважали, що бактерії є найменшими і найпростішими організмами, і що саме вони стоять на межі живої ...

Особливості будови і життєдіяльності лишайників
Лишайники – це особливі організми, в тілі яких об’єднані водорості і гриби в нові комплекси симбіотичних організмів з новими морфологічними, фізіологічними та екологічними властивостями. Відомо понад 20 000 видів лишайників. Лишайники ...

Головне меню