Ранні етапи онтогенезу

В даній роботі провели наукові спостереження по біології індивідуального розвитку для Leontopodium alpinum Cass, зокрема природної флори. Вони необхідні для рішення багатьох практичних задач збереження біологічного різновиду видів різних природних флор, чи встановлення чисельності рідкісних і зникаючих видів в природних умовах їх існування.

І так, нами на організмовому рівні в різній стадії вивчено особливості біологічно індивідуального розвитку (онтогенез) видів природної флори. Правда нами не вдалося прослідкувати повний цикл розвитку (від насінини до насінини), а лише частковий , але це не означає, що цей вид не може пройти повний цикл розвитку в умовах культури, просто по об’єктивним причинам не вдалося дочекатися їх подальшого розвитку та цвітіння.

Інтродукційна популяція як метод збереження біологічного розвитку видів різних природних флор добре функціонує лише при тих умовах, якщо він буде використовуватися паралельно з ботаніко-географічним принципом представлення ботанічних колекцій, це означає, що для утворення інтродуктивних популяцій необхідно певні умови. Адже помилково назвати групу особин виду виростаючи на грядці інтродуктивних популяцій, це скоріше монокультура якогось виду.

Метод досліджень - порівняльно морфологічний аналіз. Спостереження проводили на модельних рослинах по методиці І.П. Ігнатієвої (Ігнатьева,1989). Термінологія періодів онтогенезу рослин проводилась по О.В. Смірнової і др.(Смірнова,1976), морфологічна термінологія - у відповідності з атласами по описовій морфології вищих рослин (Федоров, 1956 і Артюшенко, 1990). Біологічні особливості проростання насінин вивчались згідно «Міжнародним правилам визначення якості насінин».

Період первинного спокою (латентний) (Рис.3а). Індикаторною ознакою цього періоду являється ембріональна особина (плід), який відділився від материнської рослиниі існує самостійно. Насіння дуже маленьке (довжина 2,8-3,5 мм довжини, 0,9-1,4 мм ширини), злегка опушене, сірого кольору. Насіннєвий рубчик маленький, базальний, еліпсоподібний. Зародок маленький, центральний. Абсолютна вага насінини 0,1 г. Лабораторна схожість складає 65%, ґрунтова - 75%. Проростання наземне.

Віргінільний період онтогенезу. Проростки (схожість) (Рис.3б). До проростків відносяться особини, які мають сім’ядолі та три пари листків. У лабораторних умовах насіння Leontopodium alpinum Cass проростає на 8-й день, у цей час з’являється головний корінь. На 9-12-й день над поверхнею ґрунту з’являється дугоподібно вигнутий гіпокотиль, довжиною 2-2,5 см та 0,1 см в діаметрі. Сім'ядолі у вигляді видовжених пластинок з чітко вираженою центральною жилкою, яйцевидно-округлі, слабо опушені, на коротких широких черешках. Сім’ядолі 1,4-1,5 см довжини та 0,4-0,5 см ширини (Рис.3в) На 14-й день з’являється перший справжній черешковий листок з округлою в обрисах листковою пластинкою. Одночасно на головному корені починають утворюватися додаткові корені. (Рис.3г). Пластинка листка першої пари 1,9-2,1 довжини та 0,3- 0,4 см ширини; ланцетноподібна; злегка опушена; центральна жилка випукла; черешок вкорочений. Наступні листки більш масивніші. Коренева система довжиною до 3 см складалася з головного та бічних коренів.

До кінця першого вегетаційного періоду рослини розвивались перші листки, при збереженні сім’ядолей.

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Медоносні рослини луків
Прекрасний і багатогранний рослинний світ, і хоч пройшло багато тисячоліть з часу його виникнення, непізнаність і нерозгаданість його вабить дослідників. Якби ми знали, скільки втрачаємо, коли не робимо жодних спроб пізнати те, що нас оточує, що дає ...

Молекулярні компоненти, що утворюють адгезивні міжклітинні контакти
Молекулярні компоненти міжклітинних адгезивних контактів, а саме, кадгерини і катеніни, утворюють складні багатошарові тканини з окремих однотипних клітин, та дозволяють обмінюватись інформацією між ними. Їх регульована експресія є важливо ...

Головне меню