Розрахунок показника економічної ефективності

На рівні підприємства економічну ефективність Епр визначають співвідношенням суми одержаного прибутку Пр до вкладеного в підприємство капіталу В за формулою (5.5):

Епр = (5.5)

При виробництві білка з використанням дріжджів, що приготовлені на молочній сироватці її собівартість складала С1 = 15456,2 грн., а ціна реалізації без ПДВ - Ц1 = 16668,4 грн.

При виробництві білка з використанням кормових дріжджів, а також внесення кукурудзяного екстракту значно покращуються вихід і якість отримання чистого білка. Собівартість такої продукції дорівнює: С2 = 17694,2 грн./т. Ціна без ПДВ дорівнює: Ц2 = 18923,4 грн./т.

Прибуток до введення використання нової технології складав:

Пр1 = (Ц1 - С1) * Q1 = (16668,4 - 15456,2) * 1525 = 1848605 грн./рік.

Прибуток після введення використання нової технології склав:

П2 = 0,25 т/год.

2 = 1*0,25*7800*0,85 = 1657,5 т/рік.

Пр2 = (Ц2 - С2) * Q2 = (18923,4 - 17694,2) * 1657,5 = 2037499 грн./рік.

Збільшення прибутку становить:

Пр = Пр1 - Пр2 = 2037499 - 1848605 = 188794 грн/рік.

Розраховуємо показник економічної ефективності:

Епр = 188794 / 222915 = 0,85

Епр співпадає з рентабельністю по економічному змісту.

Величина обернена показнику економічної ефективності відповідає строку окупності капіталовкладень Ток.

року.

Розрахувавши коефіцієнт економічної ефективності та строк окупності капіталовкладень ми можемо зробити висновок, що використання в якості стимуляторів росту дріжджів кукурудзяного екстракту, у результаті чого ми отримаємо чистий протеїн, є економічно доцільним.


Подібні статті

Придорожні рослини околиць Козельця
Зелені рослини — царство живих організмів. Назва була запропанована у 1981[1] щоб відрізніти представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу. Також царство відоме під назвою Chlorobionta а ...

Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в
Актуальність. У житті людей тварини завжди відігравали надзвичайно велику роль. Тому зрозуміло, що людство з давніх-давен цікавилось тваринним світом. Історичні довідки про зоологічні дослідження сягають у далеке минуле. Зоологія досить ці ...

Головне меню