Досліди з тваринами куточку живої природи

В звичайних умовах риба добре і швидко плаває, маневреність висока. Одягнемо на тулуб риби тонкий гумовий чохол, що закриває отвори бічної лінії. Риба припиняє рухи, не реагує на предмети, на небезпеку.

Дослід з жабами

Мета: довести здатність жаб запам’ятовувати.

Посадіть тварину у лабіринт. У лабіринті тварина має робити вибір між різними шляхами. За обраний правильно шлях вона бере харчове винагороду. При багаторазовому поміщенні у лабіринт тварина навчаються приходити до мети, не роблячи помилок. Найпростіший тип лабіринту - Т-подібний, де вибір потрібно зробити лише одне раз. Жаби, поступово запам’ятовують шлях виходу і надалі не роблять помилок

Дослід з птахами

Інстинктивну поведінку птахів можна довести таким чином: увімкнути аудіо запис з нявканням кішки. Птахи миттєво реагують, зчиняють галас, хоч саму кішку не бачать.

При висиджування пташенят, коли птахи бачать небезпеку, то самка починає прикидатися пораненою і відводить ворога від гнізда.

Значення дослідів при вивченні біології

Участь у дослідницькій й практичній роботі глибоко впливає на розвиток пізнавальних здібностей учнів. Учитель біології завжди поєднує теорію з практикою, залучаючи учнів до проведення дослідів, спостережень і в доступній формі ознайомлюють їх з новими досягненнями біологічної науки.

Досліди і спостереження відіграють велику роль у вивченні шкільного курсу біології. Вони активізують розумову і практичну діяльність учнів, розвивають їх знання, вміння і навички.

Розвиткові в учнів уміння спостерігати, досліджувати навколишню природу велику увагу приділяли ще представники класичної педагогіки. В свій час Я. А. Коменський вимагав, щоб процес навчання спирався на конкретні уявлення учнів, на безпосереднє сприймання навколишнього світу під керівництвом учителя.

Великого значення навчанню учнів, побудованому на конкретних уявленнях і спостереженнях, надавав К. Д. Ушинський. Він підкреслював, що хід навчання від конкретного до абстрактного, від уявлення до думки такий природний і ґрунтується на таких психічних законах, що заперечувати його необхідність може тільки той, хто взагалі відкидає потребу враховувати в навчанні вимоги людської природи взагалі, дитячої особливо.

Наука не просто реєстр фактів, вона їх аналізує, узагальнює, робить теоретичні висновки.

Наші учні допитливі, вони виявляють глибокий інтерес до пізнання процесів, що відбуваються в житті рослин і тварин. Учитель повинен спрямувати цей інтерес на головне і на характерні деталі, властиві тому чи іншому явищу. Чим молодші учні, тим більше уваги повинен приділяти учитель роботі з ними. Коли в учнів уже виробляться певні вміння і навички дослідницької роботи і спостережень, їм можна давати творчі завдання для самостійного розв’язання.

При проведенні дослідів і спостережень важливо навчити учнів правильно і логічно висловлювати свої думки, користуватися науковими термінами, положеннями для визначення якості проведеного досліду і спостереження.

Це не зразу дається учням. Слід систематично повторювати цей матеріал, під час досліду, спостережень частіше звертати увагу учнів на ті чи інші явища, наполегливо домагатися чітких понять про предмети і явища шляхом повторень у різних варіантах (розповідь, демонстрація, виконання учнями самостійного завдання). Не покладаючись на те, що учні з першого разу все зрозуміють, як у навчальній так і в позакласній роботі, вчитель все частіше дає їм завдання дослідницького характеру. Виконуючи їх учні ознайомлюються з науковими фактами, із закономірностями біологічної науки. А найголовніше те, що за допомогою дослідів і спостережень вони дістають відповідні знання про життя і розвиток рослинних і тваринних організмів, про роль людини в природі. Досліди і спостереження допомагають учням краще усвідомити взаємозв’язок у природі, роль біологічної науки.

Розвиток творчості учнів, виявлення їх нахилів і здібностей до дослідництва не можна вважати чимось випадковим у житті.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Подібні статті

Розвиток хрящової тканини в онтогенезі безхвостих
З курсу загальної ембріології відомо, що в зиготі запрограмована можливість формування цілого організму. Першими розблоковуються гени, що зумовлюють здатність клітини до проліферації і регулюють загальний метаболізм клітин. В міру того, як ...

Мілдью винограду та заходи захисту від епіфітотій
Виноград - рослина теплого клімату, тому промислове вирощування його зосереджене головним чином у південних районах. Він володіє здатністю проростати на найрізноманітніших грунтах, окрім засолених та заболочених. На Україні виноград ви ...

Головне меню