Дихальна система (systema respiratorium)

Характеристика органів дихальної системи

Назва органу

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Зовнішній ніс (nasus)

Передньо-верхня частина обличчя

Має корінь, спинку, кінчик; крила носа обмежують ніздрі, які ведуть до носової порожнини. Хрящі носа: великий криловий, малі крилові, додаткові носові, хрящ носової перегородки, лемешево-носовий.

Гілки лицевої артерії

(a. facialis), очної артерії (a. ophthalmica)

Венозний відтік до басейну однойменних вен

(v. оphtalmica,

(v. facialis)

Чутливі гілки верхньо-щелепного нерву (n. maxillaris), рухові гілки лицевого нерву

(n. facialis)

Порожнина носа (cavitas nasi)

Раковини: найвища, верхня, середня і нижня; проміжки між ними: верхній, середній і нижній носові ходи:

1)верхній-в нього відкрив. клиноподібна пазуха і задні решітчасті комірки;

2)середній – лобова пазуха, гайморова(верхньощелепна), перед. і серед. решітчасті. комірки;

3)нижній – нососльозова протока, хоани(ведуть у глотку)

Верхньощелепна (клинопіднебінна) і очна (решітчаста) гілки артерії. Венозний відтік у лицеву вену і крилоподіб. сплетення

Чутливі гілки очного і верхньо-щелепного нервів, сим патич. Нерви внутр. сонного сплетіння

Гортань (larynx)

Попереду шиї на рівні СIV-CVI хребців

Побуд. з хрящів. Непарні:

1)перснеподібний - скл. з пластинки та дуги;

2)щитоподібний – скл. з 2х чотирикутних пластинок. Зєдн. з перснепод. і підязик. кістками;

3)надгортанник – "листок"; приєдн. до щитопод. хряща і підязик. кістки;

Парні:

1)черпакуваті – відростки передній голосовий і задньобічний м’язів;

2)ріжкуваті

3)клиноподібні - непостійні

Гілки верхніх і нижніх щитоподібних артерій і вен

Гілки верхнього і нижнього гортанних нервів (від блукаючого нерва) та сим патич-ного стовбура

Трахея (trachea)

Попереду стравоходу на рівні СVI до верхн. краю ТV хребця

Трубка 8-15 см. Скл. з 16-20 хрящових півкілець, що зєдн. сполучнотканинними кільцевими звязками

Щитопод. і внутр. грудні артерії, бронхіальні гілки грудної частини аорти, венозна – парна і непівнепарна вени та вени щитоподіб. залози

Гілки блукаючого нерва і сим патичного стовбура

Бронхи (bronchi)

На рівні тіл ТIV-ТV хребців трахея роздвоюється (bifurkatio trachea)

Правий гол. бронх (bronchus principalis dexter) ширший і коротший, вертикальний. 6-8 півкілець. Лівий гол. бронх (br.pr.sinister) довший, вужчий, горизонтальний. 9-12 хрящ. півкілець.

Головний → часткові бронхи → сегментні → … → часточкові бронхіоли → кінцеві бронхіоли → по 2 дихальні бронхіоли → альвеоли

Бронхіальні гілки грудної частини аорти. Венозний відтік по парній і півнепарній вені, легеневій артерії

Гілки легеневого сплетення, утв-ого гілками блукаючих нервів і симпатичних стовбурів

Легені (pulmones)

В грудній порожнині по обидва боки від середостіння

Має поверхні: випукла реброва, увігнута діафрагмальна, увігнута середостінну, між часткову; + перед. і нижній краї. Права легеня має 3 частки : верхню(3 сегменти), середню(2), нижню(5), а ліва – 2 частки : верхню(4) і нижню(5)

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Родина Розові
Розові — велика родина, яка налічує до 100 родів і 3000-3350 видів космополітного поширення, але переважно вони зростають в помірних і субтропічних областях північної півкулі; тільки представники родини Хризобаланових із зигоморфними квітк ...

Особливості будови і життєдіяльності лишайників
Лишайники – це особливі організми, в тілі яких об’єднані водорості і гриби в нові комплекси симбіотичних організмів з новими морфологічними, фізіологічними та екологічними властивостями. Відомо понад 20 000 видів лишайників. Лишайники ...

Головне меню