Комплекс захисних заходів для запобігання розвитку епіфітотій

Першочергова задача науково обгрунтованої системи полягає в знищенні або різкому зменшенні резервації шкідливих організмів до початку розвитку рослин за умови відсутності забруднення пестицидами навколишнього середовища. Побудова таких систем досягається шляхом оптимального поєднання санітарно-профілактичних, хімічних, агротехнічних, селекційно-насіннєвих і інших захисно-господарських заходів [2].

Селекційний метод направлений на створення і упровадження хворобостійких сортів, насінницький - на отримання здорового насіння і посадочного матеріалу [12, 30].

До агротехнічного методу захисту рослин відносять перш за все на ті прийоми вирощування рослин, які створюють несприятливі умови для патогенів і підвищують стійкість рослин до захворювань. Це сівозміна, правильна обробка ґрунту, режим вологості, добриво, терміни посіву і збирання врожаю [27].

Фізичний метод включає придушення інфекції головним чином дією високої температури (наприклад, прогрівання насіння в теплій воді, обробка посадочного матеріалу сухим жаром, пропарювання ґрунту в теплицях). Механічний метод полягає у вирізці уражених хворих втеч, зачистці хворої кори, очищенні насінного матеріалу від склероціїв і т.д. [12, 26].

Біологічний метод передбачає використовування природних ворогів фітопатогенів. Розробка даного методу ведеться за напрямками: використання антагоністів, антибіотиків і гіперпаразитів [10, 22].

Антибіотики - речовини, продуковані мікроорганізмами. Вони володіють здатністю затримувати ріст і розвиток інших мікроорганізмів. У даний час в сільському господарстві використовують антибіотики тріхотецин, одержаний з гриба Trichotheciumroseum і вживаний в боротьбі з борошнистою росою огірка і іншими хворобами, і фітобактеріоміцин, продукований різними штамами актиноміцетів з групи Actinomyceslavendulae [10, 22].

Гіперпаразити - організми, здатні паразитувати на збудниках хвороб рослин і позбавляти їх життєздатності.

Хімічний метод передбачає використання спеціальних хімічних речовин для зменшення кількості патогенів - пестицидів. Хімічні речовини для боротьби з грибними і іншими хворобами називають фунгіцидами. Хімічні речовини варто використовувати лише тоді, коли решта захисних заходів не дає бажаного результату [27, 28].

Найважливішого складового комплексного захисту рослин є прогноз. За допомогою прогнозу здійснюється планування вживання хімічних засобів захисту, раціональних технологій обробітку культури в конкретних агрокліматичних умовах, використання певних стійких сортів [11].

Робота над прогнозами захворювання мілдью та сірої гнилі винограду починається з аналізування зимового періоду (чи сприятливі були умови для перезимівлі збудників), чи знищені були джерела початкової інфекції та встановлення дня первинної інфекції. Інкубаційний період хвороб визначають по сумі ефективних температур.

Серед захисних заходів, спрямованих проти сірої г та мілдью винограду, на увагу заслуговує створення та впровадження у виробництво сортів і гібридів, які виявляють, хоча й відносну, але стійкість проти даної хвороби. Це пояснюється тим, що вирощування сортів, навіть з відносною стійкістю до хвороб, може зводити майже до мінімуму проведення захисних заходів, знижувати втрати на їх проведення, підвищувати ефективність виробництва та разом з цим зменшувати забруднення навколишнього природного середовища хімічними засобами захисту рослин. Нині відомо небагато сортів винограду відносно стійких до мілдью, але широкого використання набули: Аліготе, Матрасса, Гольден Мускатний, Рубіновий Магарача, Шасла, Кишмиш Магарача, Трамінер рожевий, Ранній Віру, Кокурбілий урожайний, Ркацителі, Читіствала, Сапераві, Каберне-Совіньйон, Рислінг рейнський [7,21].

Перейти на сторінку: 1 2 3


Подібні статті

Мінерали в харчуванні людини
Мінеральні речовини входять в склад тканин організму людини, ферментів, гормонів. Вони відіграють велику роль в пластичних процесах, у формуванні і побудові тканин організму, особливо скелету, підтримання кислотно-лужної рівноваги, створен ...

Адвентивна флора Чернігівської області історія формування та сучасний стан
Масове поширення чужоземних видів після їх випадкового проникнення в країну або в окремі місцевості, де їх раніше не було, добре відоме. Деякі адвентивні рослини за короткий час поширюються по всій країні; інші поволі, але неухильне збільшують свої а ...

Головне меню