Особливості будови скелету

Щоб зрозуміти будову черепа плазунів треба прослідкувати його палеонтологічний розвиток. У стародавніх плазунів / група анапсід / покривні кістки покривали боки і передні його частини, утворюючи суцільний панцир, зверху були лише отвори для ніздрів, очей і тім'яного органу. Такий тип стягального черепа був успадкований від давніх панцирних земноводних, які успадкували його від стародавніх китичноперих риб. В процесі еволюції черепний панцир став частково редукуватися так як заважав розвитку щелепної мускулатури. https://proexperti.ru курсовая работа оценка рыночной стоимости оборудования.

Редукція черепа у різних філогенетичних груп плазунів йшла по різному. У одних виникло два отвори у висковій області панцира: бокова вискова яма і верхня вискова яма. В результаті утворилось два кісткових містки: один під боковою висковою ямою / нижня скулова дуга /, а другий - верхня скулова друга.

У деяких сучасних плазунів /гатерії, крокодили/ збереглись обидві дуги /діапсіда/, у деяких ящірок лише верхня, у третіх / гадюк, деяких ящірок/ редукувались обидві дуги; у птахів, які пішли від плазунів з двома дугами, збереглась нижня дуга. В інших плазунів редукція пішла по-іншому / група синапсид /. У висковій області утворилась яма, в результаті чого утворилась одна вилична дуга - верхньої щелепна - вилична квадратновилична- луската, куди ввійшли елементи як нижньої так і верхньої дуг. По цій схемі пішла редукція черепного панцера у звіроящерів і ссавців.

Скелет майже повністю окостенілий.

Кінцівки (як і у всіх наземних хребетних) п'ятипалого типу (у деяких групах спостерігається редукція пальців або всієї кінцівки). Пояс передніх кінцівок (лопатка, коракоїд, ключиця) кріпиться до грудини і через неї з'єднується з хребтом. План будови вільних кінцівок у плазунів подібний до земноводних. Загальне вдосконалення будови кінцівок у наземних хребетних тварин зводиться до того, що у них відносно подовжуються в передній кінцівці плече і передпліччя, в задній - стегно і гомілка, а розміри кінцевих відділів - площа стопи і кисті - зменшуються. Змінюється також і положення окремих частин кінцівки по відношенню до тіла. Таке подовження кінцівок, зменшення їх площі опори і зміна положення окремих частин по відношенню до тіла і один до одного сприяють переходу від повзання до ходіння і бігу. Неоднакове розташування відділів в передній і задній кінцівках відповідає їх різній функції: при пересуванні тварини передня кінцівка тягне тіло, а задня штовхає його. У нижчих наземних хребетних спостерігаються відмінності в положенні тільки передпліччя і гомілки(епіподіум), а у вищих ці відмінності розповсюджуються на плече і стегно (проподіум). За характером описаних вище будови і положення кінцівок плазуни займають проміжне положення між земноводними і ссавцями. Крім того, у плазунів ребра зростаються з грудиною, що значно укріплює пояс передніх кінцівок, який виявляється завдяки цьому пов'язаним з хребтом. Тазовий пояс плазунів в порівнянні з таким у земноводних також міцніше укріплений, оскільки зростається не з одним, а з двома крижовими хребцями. Тазовий пояс складається з трьох пар зрослих кісток (клубової, сідничної та лобкової).

Середній розмір ящірки відносно людської руки

Хребет складається з п'яти відділів: шийного, грудного, поперекового, крижового та хвостового (тулубовий відділ хребта розділяється у плазунів вже на два відділи: грудний і поперековий). Загальна кількість хребців різна у різних видів (50—80, у змій зростає до 140—435). Подовжується шийний відділ (від 7 до 10 хребців), і змінюється будова двох перших шийних хребців. Перший з них (атлант) набуває форми кільця, а другою (епістрофей) забезпечений зубоподібним відростком, що входить в кільце атланта. Завдяки такому пристрою голова набуває здатності не тільки рухатися у вертикальній площині щодо першого шийного хребця, але і повертатися. У останньому випадку череп разом з першим шийним хребцем може повертатися на зубовидному відростку другого хребця. Збільшення рухливості голови, що несе органи чуття, разом з подовженням шийного відділу сприяє кращій орієнтації тварини в зовнішньому середовищі.

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Вікові особливості нервової функції
Вікова періодизація є умовним поділом цілісного життєвого циклу на вікові періоди, що вимірюються роками. Відомо, що розвиток дитини відбувається за кілька періодів, які послідовно змінюють один одного. Цей процес є обов'язковим і передбач ...

Характеристика птахів-синантропів
Птахи досить високоорганізовані організми. Маючи ряд прогресивних особливостей птахи заселяють різноманітні, іноді малосприятливі кліматичні зони земної кулі. Здатність до польоту дає можливість знаходити найбільш сприятливі умови існуван ...

Головне меню