Вивчення лишайників в шкільному курсі біології

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і умінь учнів ,

Запитання до учнів.

1. Що таке лишайники?

2. Яка будова тіла лишайників?

3. Як живляться лишайники? ,4.Як розмножуються лишайники?

5. Яке значення лишайників у природі і житті людини?

IV. Самостійна робота учнів

Складіть список родів лишайників, що живуть у вашій місцевості.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: § 66, 67 підручника.

Для проведення тематичного оцінювання можна використовувати контрольні картки до теми.

КАРТКА 1

Виберіть правильну відповідь.

1. Їстівний гриб:

а) несправжній опеньок; б) бліда поганка; в) опеньок осінній;

г) сатанинський гриб.

2. Фітофтора викликає захворювання:

а) пшениці; б) сосни; в) картоплі; г) винограду.

3. До нижчих грибів належать:

а) фітофтора; б) сажка; в) трюфель; г) бліда поганка.

КАРТКА 2

Виберіть правильну відповідь.

1. Отруйний гриб:

а) трюфель;

б) пантерний мухомор;

в) опеньок осінній;

г) опеньок літній.

2. Сажка викликає захворювання:

а) пшениці; б) сосни; в) картоплі; г) винограду.

3. До вищих грибів належить:

а) фітофтора; б) мукор; в) трюфель; г) синтрихіум.

КАРТКА З

Дайте відповіді на питання.

1. Чим відрізняються вищі і нижчі гриби?

2. Яка будова тіла лишайників?

КАРТКА 4

Знайдіть зайвий термін. Поясніть, чому він зайвий. Фітофтора, губка, сажка, бліда поганка, ольпідіум, синтрихіум.

КАРТКА 5

Складіть схему використання продуктів, що людина одержала із грибів.

Спостереження за лишайниками

Мета: Конкретизувати знання про зовнішню будову, різноманітність та умови існування лишайників.

1. Пошукайте на стовбурах дерев, парканах чи дерев'яних будівлях лишайники. Чи є серед них відомі вам? Яка їх зовнішня будова? Яке вони мають забарвлення? Що спільного і що відмінного між ними? Як вони живляться, звідки беруть воду і мінеральні речовини? Пригадайте, з чого складається тіло лишайника.

2. Пошукайте лишайники на ґрунті в сухому, сосновому лісі. Які з них ви вивчали на уроці? Які особливості їх зовнішньої будови? Як швидко вони ростуть?

3. Пошукайте лишайники на каменях. Який вони мають вигляд? Чи легко відділяються від субстрату? Що дає змогу їм жити на такому субстраті?

4. Як розмножуються лишайники? Яка їх роль у природі та народному господарстві? Чому лишайники називають піонерами рослинності?

5. Простежте за частотою зустрічання та різноманітністю лишайників у населеному пункті, на його окраїнах. Чому лишайники вважають індикаторами стану навколишнього середовища (чистоти повітря)?

6. Зберіть колекцію лишайників. Результати спостережень запишіть у щоденник.

Висновки

Лишайники — це особливі організми, утворені в результаті симбіозу водорості й гриба, з новими морфологічними, фізіологічними та екологічними властивостями. Відомо понад 20 тис. видів лишайників. Характерна біологічна особливість лишайників — утворення так званих лишайникових кислот, які відкладаються на поверхні гіфів у вигляді кристалів, паличок, зерняток тощо.

У зв'язку із значним поширенням лишайники відіграють важливу роль у природі як продуценти біомаси. Селячись на гірських породах, вони сприяють їх вивітрюванню, а після відмирання утворюють невелику кількість гумусу, на якому можуть оселятися інші рослини. Ось чому їх називають "піонерами рослинності". Лишайники є укриттям та їжею для багатьох безхребетних тварин. Ними живляться і деякі хребетні.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Подібні статті

Фауна гризунів Куликівського району
Тваринний світ — одна з основних складових частин природного середовища і природних багатств нашої Батьківщини. Гризуни, становлять велику й різноманітну групу серед тваринного світу нашої країни. Вони живуть скрізь, де є для них їжа та ...

Участь мікроорганізмів в кругообігу азоту
Молекула азоту є однією із найінертніших. Д.Резерфорд, який вперше (1772) виділив азот з повітря, назвав його нежиттєвим тому, що він не підтримує ні дихання, ні горіння. Проте тепер усім відомо, що азот є необхідною складовою частиною нук ...

Головне меню