Поширення та екологічні особливості двостулкових молюсків

An

о

d

о

nta

рі

sc

і

nal

і

s

).

Вид поширений по всій території України . Зустрічається в водоймах різних типів (річках, ставках , озерах) . Є одним із фонових видів у фауні України. Західноєвропейські автори вживають для цього виду назву A. anatіna. Інші дослідники розглядають A. аnatіne як окремий вид - беззубка качина, що відрізняється від беззубки риб’ячої доволі меншими розмірами.

Вид зареєстрований на піщаних, піщано-галькових і глинистих грунтах з намулом та мулистих донних відкладеннях, переважно при невисокій швидкості течії . Часто оселяється в зарослих біотопах. Відмічений при реакції середовища рН 7,29-8,9 , загальні мінералізації води - 148,749 мг/л, вміст О2 - 4,3-122 , Са2 - 24,2-113,4, хлоридів 3,5-140,5, сульфатів 7,5-73,5 мг/л, твердості води-2,8-4,8 мг-екв/л. У молюсків з різних водойм забарвлення черепашки широко варіює - від зеленувато-жовтого до коричнювато-червоного. Максимальна щільність населення його популяції- 6-10 екз. м2

Беззубка озерна (А

n

о

d

о

nta

stagnal

і

s

)

. Стагнофільний вид. Віддає перевагу стоячим водоймам (озерам,) хоча виявлений і в річці. Знайдений на глибині 0,5-0,7м в біотопах піщано-мулистих та мулистих донних відкладень. Приурочений переважно до ділянок водойм, на яких відсутні зарості водяних макрофітів. Щільність поселення молюсків від 1-2 до 5 екз/м2.

Кулька рогова (

S

р

haer

і

um

c

о

rneum

).

Вид поширений по всій території України. Зустрічається в різних типах водойм. Є одним із фонових видів. Відносно стенобатний вид. Живе здебільшого на мілководдях, але, може опускається до глибини 2 м і більше.

Евриоксибіонтний молюск. Відмічений у водоймах з несприятливим кисневим режимом. В той же час є досить чисельним у водоймах добре аерованих.

Може перебувати у водоймах, забруднених комунально-побутовими стічними водами. Зустрічається також у мезосапробних мулах.

Оселяється на різноманітних грунтах, але найбільшої чисельності досягає на піщаних з невеликою кількістю рослинного детриту і з намулом, а також на мулистих пісках з незначною або середньою акумуляцією наносних відкладів і на сірих окислених мулах. Зрідка трапляється на чорних мулистих грунтах. Знайдений на глинистих грунтах з намулом. Звичайний компонент онфауни, однак нерідко зустрічається на зануреній рослинності, зокрема серед харових водоростей, іноді серед коріння вищої водної рослинності.

Характеризується фільтраційним способом живлення. Швидкість фільтрації залежить і від щільності поселення тварин.

Горошинка річкова (

Рі

s

і

d

і

um

amn

і

cum

). Це реофільний вид поширений по всій території України . Молюски приурочені до річок та крупних озер. В Україні є досить поширеним і в багатьох водоймах досягає великої чисельності. [ 19 ]

Дейсена мінлива (

Dre

і

ssena

ро

lym

о

r

р

ha

).

Вид поширений переважно по всій території України. Дрейсена мінлива мешкає починаючи від узбережжя водойми до глибини близько 10м. Місцями зустрічаються ці молюски у великій кількості, утворюючи щитки, зростки, частіше всього обростаючи камені чи якусь підводну рослинність.

Дуже сильно поширилися дрейсени в крупних водосховищах, де вони обростають залишки затоплених дерев, споруд, кущів. Все це утруднює прохід води і потребує постійної очистки від обростання цих споруд. Місцями дрейсена може в декілька шарів покривати водний субстрат. Її кількість, в такому випадку, може досягти 10 тисяч екземплярів на 1 м2, а маса-7 кілограм на 1м2 і більше. Велика життєстійкість і висока плодючість дрейсен дуже утруднює боротьбу з обростанням, тому застосовують не тільки механічні, а й різні хімічні, електричні і біологічні способи.

Дрейсена мінлива живе до 7-8 років. Найкращий ріст спостерігається на глибині 1,5-2 метри в більш-менш захищених місцях.

Всі молюски дослідженої популяції мають дуже координовані верхівки черепашок. Це обумовлено гідрохімічним режимом водойм. На формування гідрохімічного режиму дуже впливають надходження води із заболоченого водозбору. Така вода вносить у водойми значну кількість органічних речовин болотного походження, а також малу кількість кальцію. Внаслідок відкладення мінеральних солей на поверхні їх черепашок, вони набувають чорно-коричневого забарвлення і виглядають так, ніби вкриті іржею. Щільність населення популяції становить близько 0,7-7,5 екз/м2.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Подібні статті

Золотий перетин і пропорції людини
У природі існує багато явищ які важко пояснити, одне с таких явищ це те що все в всесвіті та на нашій планеті підпорядковується золотому перетину. Всі явища природи, рослини тварини, люди, та створені людьми архітектурні, живописні, та ін ...

Історія розвитку анатомії як науки
В історії розвитку анатомії, як і ветеринарної медицини, розрізняють три періоди: перший - анатомія давніх часів: з найдавніших часів до занепаду Західної Римської імперії (476 р); другий - історія анатомії середніх віків: з часів занепаду ...

Головне меню