Екологічні ризики застосування продуктів біотехнології

Залишається сподіватися, що нас зрештою почують, а побоювання з приводу нових технологій вирішуватимуться на суворо науковій основі. Ми багато говоримо про Європу, однак і Європа недавно скасувала мораторій. Тож залишається нагадати слова всесвітньо відомого фізика, професора Кембриджського університету Стівена Гоукінга з його лекції «Наука в майбутньому» на конференції з т.зв. «теорії універсуму» в Бомбеї на початку нинішнього року: «Я не захищаю генетичне конструювання людини. Я говорю, що це відбудеться протягом найближчої сотні років, хочемо ми цього чи ні».

Тяга до модифікацій притаманна людині, її суперечність й полягає в одночасній спрямованості на збереження та змінення власних параметрів. Здавна людство відшукувало смисл свого існування, знаходило його в природі, богові, людині. І виявило суперечливість, кінечність людського життя, а водночас і можливість-необхідність самому визначати себе, свій смисл, свою безкінечність. Сутнісними ознаками людини постали: активно-діяльнісне відношення до світу, прагнення свобідного себевиявлення, подолання усіляких меж, пошук позамежного, а також, вироблення норм, імперативів життєдіяльності, прагнення до гармонії із зовнішнім світом, побудова суспільних відносин за ідеалами добра, істини, краси, справедливості, гідності кожного (морально-духовні цінності були піднесені до першооснови життя). Людина постала як «,синтез скінченного-нескінченного, свободи-необхідності»,, добра-зла.

Сучасні прогресисти зазначають, що збереження ідентичності -, нічим не обгрунтована зарозумілість положення Канта, що людина повинна бути завжди метою і ніколи засобом, практично не здійсненне, а боротьба з будь-якими виявами розуму в інших формах нищівна не тільки для людини, але й майбутньої цивілізації. Взагалі, чим скоріше штучна біосфера відмежується від природної біосфери Землі, тим скоріше людина зможе відчути свою безпеку. Людство потрібно готувати до сприйняття нових, змінених форм життя та розуму.

Прихильники «традиційної людини», виступають проти нігілізації, знищення цілісної, автентичної людини, яка вже склалася біологічно та історично, обстоюють право людини на природний незмінний геном, обов'язковість моральної складової знання. Збереження природи, культури, життя, людини потребує свідомих зусиль для обмеження неухильної орієнтації на технологічний розвиток. Швидкість змін не має перевищувати нашу здатність адаптуватися до них, не втрачаючи себе.

Життєтворчість сучасних біотехнологій потребує серйозного філософсько-етичного аналізу (проблеми знання, прогнозованості, доцільності, вартості ризику втручання у вітальні механізми, створення контрольних механізмів, захисту генетичної інформації від зловмисництва, безоглядної комерції, соціальних маніпуляцій, нав'язування певних генетичних стандартів, запрограмованої поведінки, штучного вирівнювання можливостей кожного індивіда, генетичної нерівності тощо ).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 


Подібні статті

Флора прісних вод
Актуальність . Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людським суспільством та природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети, що спричинило її прогресуюче руйнування. Цей процес супроводжу ...

Характеристика Земноводних
Земноводні, або амфібії - перша група хребетних тварин, що у процесі історичного розвитку вийшла на сушу, однак їх розмноження та розвиток відбувається у прісній воді. Вихід земноводних на сушу пов'язаний із виникненням багатьох прогресивн ...

Головне меню