Онтогенетичний розвиток великих півкуль головного мозку

Вивчення вікових особливостей вищої нервової діяльності людини має велике значення. Це вивчення дає матеріал для розуміння закономірностей онтогенезу вищої нервової діяльності, освітлює шляхи виникнення і формування другої сигнальної системи; воно потрібне і для педагогіки. Знання основних законів індивідуального вікового розвитку вищої нервової діяльності людини є необхідною умовою успішного виховання і навчання дітей. Аренда склада для хранения личных вещей вао www.skladovka.ru.

Як же відбувається онтогенетичний розвиток великих півкуль головного мозку людини? Мозкова кора великих півкуль людини починає розвиватися з третього місяця ембріонального життя. На цьому етапі великі півкулі вперше набувають структурних рис мозку людини. Після народження людини розвиток триває. У розвитку півкуль мозку можна помітити такі етапи: перший, що припадає на останні місяці ембріонального життя; другий - від народження до 4-го місяця постнатального життя; третій - від 7-8 міс. до 3 років. Розвиток кори великих півкуль людини закінчується на кінець статевого дозрівання (15-16 років для дівчат, 16-18 років для юнаків).

Розвиток кори йде в напрямі ускладнення і вдосконалення її нейронної структури. Збільшується число нейронів кори, синоптичних зв'язків і нервових шляхів. Розмноження клітин кори закінчується протягом ембріонального життя. До народження кора має всю кількість нервових клітин. Тому захворювання центральної нервової системи дуже негативно відбиваються на здоров'ї і розвитку дитини і лише частково компенсуються за рахунок пластичності нервової системи. Поряд з поділом нервових клітин відбуваються процеси їх росту і тонкого структурного диференціювання. Останні (крім процесу клітинного поділу) продовжуються в постнатальному житті до 7-8-річного віку дитини.

Другою особливістю онтогенетичного розвитку структури кори великих півкуль є ріст та мієлінізація нервових шляхів і формування синоптичних зв'язків. Мієлінізація починається з 8-го місяця і закінчується на кінець періоду статевого дозрівання.

Мієлінізація різних нервових шляхів здійснюється в різні вікові періоди, насамперед мієлінізуються чутливі нервові шляхи, в останню чергу вкриваються мієліном довгі асоціативні і проекційні коркові шляхи. Першочергове дозрівання сенсорних шляхів свідчить про те, що основною умовою дальшого розвитку кори є вплив зовнішнього середовища. Мієлінізація під впливом зовнішнього середовища спочатку зумовлює диференціювання окремої півкулі, а потім вже обидві півкулі об'єднуються в єдину систему, яка може на цьому етапі регулювати і координувати всі функції організму.

Борозни і закрутки починають формуватися на 3-му місяці ембріонального життя. До народження всі борозни і закрутки вже сформовані. Дальша архітектурна побудова кори відбувається в постнатальний період життя дитини, в основному протягом першого року, і закінчується до 3-го року життя.

Одночасно з віковим дозріванням великих півкуль збільшується вага мозку

Таблиця 1.

Збільшення ваги головного мозку людини

Вік

Вага головного мозку (г)

Відносна вага

4 міс. ембріонального життя

50

6 міс. ембріонального життя

130

Народження

340-400

1/8 загальної ваги тіла

1 рік

900

2 роки

1000

7 років

1250

16 років

1350

Доросла людина

1380-1400

1/40 загальної ваги тіла

Перейти на сторінку: 1 2 3


Подібні статті

Отруйні членистоногі України
Членистоногі - лат. Arthropoda. Тип членистоногі - найбільша група первинноротих безхребетних тварин. До цього типу відносяться тварини, тіло яких розділене на членики і має членисті кінцівки. Зовнішня оболонка членистоногих покрита щільни ...

Рукокрилі Чернігова
Ряд рукокрилі (кажани) – великий ряд ссавців, здатних активно літати. Його представники поширені на всіх континентах планети від північної межі лісу до тропіків і пустель Австралії (крім Антарктиди). Живляться переважно комахами, хоча для ...

Головне меню