Бета-каротин принцип застосування, культивування мікроорганізмів, аналіз становища і перспектив у виробництві

Огляд літератури дипломного проекту узагальнює наявну на теперішній день інформацію про β-каротин, принцип його застосування, культивування мікроорганізмів, приводить аналіз становища і перспектив у виробництві β-каротину.

Технологічна частина дипломного проекту містить опис приготування живильного середовища, вирощування мікробної культури в реакторах для виробництва β-каротину, що проектується. Матеріальні розрахунки представлені матеріальним балансом виробництва, що проектується і виконаним на його основі розрахунком і вибором основного технологічного устаткування.

Смотрите вакуумный насос промышленный тут.

Виконано техніко-економічний розрахунок проекту виробництва по отриманню β-каротину, розглянуті питання автоматичного контролю і керування новим виробництвом. Наведені рекомендації з охорони праці на підприємстві.

Останнім часом приділяється велика увага каротиноїдам і їх канцеропротекторним властивостям, в особливості β-каротину, та перспектив його використання в боротьбі з різними захворюваннями. Каротиноїди у вигляді концентрату застосовують як для збагачення, так і для забарвлення харчових продуктів.

Каротиноїди є найбільш розповсюдженою, багаточисельною та важливою групою природних пігментів у рослинному та тваринному царствах. З більш ніж 600 відомих на сьогодні каротиноїдів лише біля 50 з них відносяться до провітаміну А. Активність вітаміну А мають ті каротиноїди, до складу молекул яких входить кільце β-іонона (3,4-дегідроіонона), зв’язане з аліфатичним ланцюгом, який містить систему супряжених подвійних зв’язків. Серед каротиноїдів найбільшу біологічну активність має β-каротин, який має два β-іонових кільця, а особливо його транс-ізомер. Вважається, що крім найбільш вивченої функції як провітаміну А, каротиноїди самі по собі виконують захисні функції при дії вільних радикалів та ліпідних пероксидів, які руйнують клітинні мембрани, а також виконують роль неспецифічних активаторів імунної відповіді в організмі. Існує багато даних про участь каротиноїдів у клітинній диференціації, процесах росту. На сьогодні відомо про ендогенну та екзогенну антиоксидантну властивість каротиноїдів. В цій якості каротиноїди здатні знижувати не тільки пошкодження, індуковане різними зовнішніми генотоксинами, але й можуть бути засобами хіміопрофілактики розвитку пухлин.

Основною сировиною для одержання каротину є морква, гарбуз, обліпиха, люцерна, але сучасні успіхи біотехнології дозволяють в значній мірі вирішувати проблеми виробництва каротину з інших джерел. Такими джерелами можуть бути одноклітинні водорості, бактерії, міцеліальні гриби.

Каротиноїди містяться у багатьох мукорових грибах, для деяких видів яких характерен надсинтез і вони використовуються для промислового одержання каротину. Для мікробіологічного одержання каротину особливий інтерес мають гетероталічні гриби порядку Mucorales: Phycomyces blakesleanus і Blacheslea trispora та зелена одноклітинна мікроскопічна водорість Dunaliella salina.

Каротиноїди промислового біотехнологічного препарата з Blacheslea trispora представлені на 90 % β-каротином і на 10 % - α-, γ-каротинами та лікопіном.

До теперішнього часу каротин, одержаний при культивуванні Blakeslea trispora, використовувався як харчовий продукт для забарвлення масла, маргарину, сиру, морозива і в невеликій кількості як вітамінний додаток в продуктах харчування. Крім того у сільському господарстві використовують біомасу, що містить натуральні каротиноїди, як добавку до раціону годування тварин та птахів. Продукти з каротином мають невеликий термін зберігання внаслідок швидкого окислення каротину під впливом світла та тепла із зміною основних фізико-хімічних показників та утратою біологічних властивостей. Вирішення проблеми захисту каротину біотехнологічного походження на олійних основах та біомаси, що містить натуральні каротиноїди від деструктивного руйнування внаслідок окислення відкриває широкі можливості для розробки нових фармацевтичних, харчових та інших продуктів з каротином.

Розширення сфер застосування натуральних каротиноїдів та збільшення асортименту вже існуючої продукції, що містить β-каротин вимагає збільшення та вдосконалення промислового виробництва мікробіологічного каротину з біомаси зеленої одноклітинної водорості Dunaliella salina в Україні.


  Подібні статті

  Особливості біології та екології павука-хрестовика (Araneus diadematus)
  Актуальність: павуки в наш час є однією з найбільш процвітаючих груп тварин. Вони освоїли всі природні зони Землі – від пустель і тропічних лісів до помірних областей Найбільш значущою ознакою павуків, яка відрізняє їх від інших є павути ...

  Отруйні членистоногі України
  Членистоногі - лат. Arthropoda. Тип членистоногі - найбільша група первинноротих безхребетних тварин. До цього типу відносяться тварини, тіло яких розділене на членики і має членисті кінцівки. Зовнішня оболонка членистоногих покрита щільни ...

  Головне меню