Обсяг виробництва

Обсяг виробництва можна визначити за формулою (5.1):

1 = А * П1 * Т * Квик.об, (5.1)

де А - кількість апаратів, А = 1;

П - потужність одного апарату, П1 = 0,23 т/год;

Т - кількість робочих годин на рік;

Квик.об - коефіцієнт використання обладнання, Квик.об = 0,85.

Кількість робочих годин на рік розраховуємо за формулою (5.2):

Т = Траб * Nзм * t, (5.2)

де Траб - кількість робочих днів у році;зм - кількість змін, Nзм = 3;- тривалість однієї зміни, t = 8 годин.

Розрахуємо кількість робочих днів у році за формулою (5.3):

Траб = Ткіл - Трем, (5.3)

де Ткіл - кількість днів у році, Ткіл = 365 днів;

Трем - зупинка на капітальний і потоковий ремонт, Трем = 40 днів

Траб =365 - 40 = 325 днів.

Т = 325 * 3 * 8 = 7800 годин.

Розраховуємо обсяг виробництва:1 = 1 * 0,23 * 7800 * 0,85 = 1525 т/рік.


Подібні статті

Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання
Актуальність роботи. На сьогоднішній день надзвичайно важливим завданням постає збереження та вивчення біологічної різноманітності на нашій планеті. Проблема збереження біологічної різноманітності як одного із стратегічних завдань людства висвітлен ...

Мікроскопічні гриби – пошкоджувані документів на різних носіях інформації
Гриби — одна з найбільших та найрізноманітніших груп живих організмів, існуючих на Землі. Вони з’явилися понад мільярд років тому й поступово стали невід’ємною частиною всіх водних та наземних екосистем. Згідно з сучасними прогнозами, на ...

Головне меню