Обсяг виробництва

Обсяг виробництва можна визначити за формулою (5.1):

1 = А * П1 * Т * Квик.об, (5.1)

де А - кількість апаратів, А = 1;

П - потужність одного апарату, П1 = 0,23 т/год;

Т - кількість робочих годин на рік;

Квик.об - коефіцієнт використання обладнання, Квик.об = 0,85.

Кількість робочих годин на рік розраховуємо за формулою (5.2):

Т = Траб * Nзм * t, (5.2)

де Траб - кількість робочих днів у році;зм - кількість змін, Nзм = 3;- тривалість однієї зміни, t = 8 годин.

Розрахуємо кількість робочих днів у році за формулою (5.3):

Траб = Ткіл - Трем, (5.3)

де Ткіл - кількість днів у році, Ткіл = 365 днів;

Трем - зупинка на капітальний і потоковий ремонт, Трем = 40 днів

Траб =365 - 40 = 325 днів.

Т = 325 * 3 * 8 = 7800 годин.

Розраховуємо обсяг виробництва:1 = 1 * 0,23 * 7800 * 0,85 = 1525 т/рік.


Подібні статті

Біологічні особливості веслоноса
На сучасному етапі функціонування рибного господарства в Україні постає необхідність виявлення додаткових резервів його розвитку, зокрема, пошуку нетрадиційних підходів у веденні господарства, спрямованих на підвищення ефективності, прибут ...

Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла
Орнітологічні екскурсії захоплюють своєю неповторністю. Кожен виїзд на природу дає нові враження навіть спеціалісту. Це пояснюється перш за все особливістю самих птахів. Серед тварин птахи – найбільш показова група. На зоологічних екскурсі ...

Головне меню