Орлан-білохвіст

.4. Підкормка птахів на місцях гніздівель

Підкормка орланів дозволяє підвищити виживання цьогорічних молодих птахів та знизити вміст пестицидів і важких металів в тілі птахів перед сезоном розмноження (якщо використовувати екологічно чистий корм). Такі роботи бажано проводити в місцях масової зимівлі орланів.

. Вивчення та моніторинг стану популяцій і біотопів

.1. Сприяння організації та проведенню моніторингу стану популяції

Встановити розмір гніздової популяції орлана, вести контроль за успішністю розмноження, організувати проведення синхронних зимових обліків орланів, збір пір’я птахів різних пар із метою проведення аналізу на радіохімічне забруднення.

.2. Сприяння організації та проведенню інвентаризації місць гніздування виду

Необхідно провести інвентаризацію місць гніздування білохвоста. Вона повинна включати інформацію про охоронний статус місця гніздування, детальний опис біотопу, гніздового дерева, існуючих і потенційних негативних чинників.

.3. Сприяння встановленню причин загибелі дорослих птахів

Орлани, знайдені загиблими, повинні передаватися у відповідні організації та установи з метою проведення їх бактеріологічного та токсикологічного обстеження. Знахідки загиблих птахів із вогнепальними пораненнями повинні документуватися.

.4. Сприяння вивченню екології виду з метою внесення доповнень в існуючий план дій з його збереження. Сучасна стратегія охорони рідкісних видів базується на виявленні «вузьких» місць в біології цих видів з метою подальшого усунення негативних чинників. Тому необхідним є проведення комплексних досліджень з екології виду: з’ясування вимог до біотопів у місцях гніздування та до гніздових дерев, встановлення термінів розмноження, успішності гніздування, ступеня гніздового консерватизму. З метою з’ясування переміщень молодих і дорослих орланів, розташування місць їх зимівлі необхідно провести кільцювання, індивідуальне мічення криломітками та, можливо, дослідження за допомогою радіотелеметрії.

.5. Сприяння проведенню інвентаризації місць зимівлі виду та його зупинок під час кочівлі і міграцій

. Формування позитивної громадської думки

Сприяти підготовці та проведенню інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення в найбільш важливих для виду місцях перебування з питаннях його збереження. Особливу увагу слід приділяти просвітницькій роботі з мисливцями та рибалками.

Перейти на сторінку: 1 2 3 


Подібні статті

Походження та філогенез плазунів
Впродовж мільярдів років Земля змінювалася – в небо здіймалися гори, море заливало суходіл, острови підіймалися з глибин океану й перетворювалися на материки, але найбільших змін планета зазнала після виникнення життя близько 3,5 мільярди ...

Концепція еволюції в біології
Поняття еволюції вживається в різних змістах, але здебільшого ототожнюється з розвитком. Усі чули про глобальну еволюцію Всесвіту, геологічну еволюцію й еволюцію живої природи. У всіх цих випадках під еволюцією мався на увазі процес тривалих, поступо ...

Головне меню