Шкідники і збудники захворювань рослин та їхня біологія

З хворобами рослин людство зустрілося ще у часи переходу до осілого способу життя та початку землеробства. Розповсюдженню захворювань та виникненню епіфітотій сприяло вирощування великої кількості однакових за чутливістю рослин на невеликих площах.

Наукову основу для вивчення хвороб рослин закладено це у 40-х роках 19 століття роботами братів Луї і Шарля Тюлан у Франції, Антона де Барі у Німеччині та Михайла Степановича Вороніна у Росії. Всі ці дослідники приділяли увагу вивченню грибних хвороб рослин і тривалий час вважалося, що хвороби рослин можуть спричинювали лише мікроміцети. Купить изображение sell-image.com.

У 1892 році вперше була встановлена вірусна природа збудника мозаїки тютюну. Фітопатогенні бактерії вперше вивчені французьким фітопатологом Є. Прільє в 1879 році (бактеріоз пшениці) та Дж. Ваккер в 1883-1889 рр. (бактеріоз гіацинтів). Провідна роль у вивченні фітопатогенних бактерій належить фітопатологу-мікологу Т. Берріллу, який в 1879-1881 рр. довів, що опік плодових дерев спричиняє бактерія, та його учневі Е. Сміту (1854-1927 р.), який повністю присвятив свою діяльність їх вивченню.

Фітопатологія - наука про хвороби рослин, основним завданням якої є пошук шляхів зменшення шкоди, яку патогенні організми спричиняють сільському господарству.

Необхідно зазначити, що вплив хвороб рослин на економіку країн значний. Іноді вони мали величезне значення в історичних долях цілих народів. Так, в середині 19 століття епіфітотія фітофторозу картоплі в Ірландії призвела до масової міграції населення після двох голодних років. Після знищення іржею (грибна хвороба) плантацій кавового дерева наприкінці 19 століття в Південно-Східній Азії припинилося вирощування кави і на сьогодні основними виробниками цієї продукції є країни Західної півкулі. У 1953 - 1954 роках від нової раси стеблової іржі загинула вся тверда пшениця у США та Канаді.

Відомі також хвороби рослин, що впливають на людину і сільськогосподарських тварин. Такі хвороби спричинюються бактеріями та грибами, які продукують специфічні токсини. Наприклад, при потраплянні уражених спориньєю зерен в хліб, виникає отруєння людини. При згодовуванні ураженого Aspergillus арахісу тваринам відбувається масовий падіж.

Кількість організмів, які паразитують на рослинах, дуже велика. На сьогодні відомо близько 200 тис. видів рослин, з них близько тисячі - сільськогосподарських. При цьому основний об’єм рослинної продукції припадає на 15 видів (рис, пшениця, жито, кукурудза, ячмінь, сорго, тростина, картопля, батат, касава, квасоля, арахіс, соя, кокосова пальма і банан). Серед збудників хвороб і шкідників рослин більше 600 видів вірусів і віроїдів, 250 видів мікоплазм, бактерій, актиноміцетів, 20 тис. видів грибів, 7,5 тис. видів комах, 1000 видів нематод. Лише на картоплі паразитує 300 видів збудників хвороб і шкідників.

Під хворобою рослини розуміють порушення нормального обміну речовин у рослині під впливом фітопатогенів (віруси, бактерії, гриби) або несприятливих умов середовища. Виходячи з причин виникнення, хвороби прийнято розділяти на: інфекційні - спричинені живими патогенними організмами, та неінфекційні - викликані абіотичними факторами.

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері
Все живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю. Хімічний склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений життєдіяльністю організмів. Мінеральна інертна ре ...

Генетичні особливості мікроорганізмів
Надзвичайно важливим серед досягнень мікробіології останньої чверті XIX ст. є відкриття неклітинних форм життя — вірусів. Тоді багато вчених вважали, що бактерії є найменшими і найпростішими організмами, і що саме вони стоять на межі живої ...

Головне меню