Біологічні мембрани. Їх роль в процесах збудження

Мембрани відіграють ключову роль як у структурній організації, так і у функціонуванні всіх клітин. Мембрани формують внутрішньоклітинні компартменти, з їх допомогою відбувається розділення вмісту компартментів і навколишнього їхнього середовища. Але якби це була єдина функція мембран, вони не були б для нас настільки цікаві. Мембрани не тільки розділяють клітину на окремі компартменти, але і беруть участь у регуляції всіх зв'язків і взаємодій, що здійснюються між зовнішньою і внутрішньою сторонами цих компартментів. Це може виявлятися у вигляді фізичного перенесення іонів або молекул через мембрану або у формі передачі інформації за допомогою конформаційних змін, індукованих в мембранних компонентах. Крім того, з мембранами пов'язані багато клітинні ферменти. Деякі з них каталізують трансмембранні реакції, коли реагенти знаходяться по різні сторони мембрани або коли каталітичний акт супроводжується транспортом молекул

Кирпич Болохово авито объявления в орле купить кирпич Болохово М200 купить.

Усі мембрани побудовано за однаковим принципом: вони є ансамблями ліпідних і білкових молекул, що утримуються за допомогою нековалентних взаємодій. Ліпідні молекули утворюють безперервний подвійний шар завтовшки 4-5 нм, іноді близько 10 нм. Амфіфільні ліпіди в бішарі розташовані так, що їх гідрофільні «голівки» напрямлені назовні від мембрани, а гідрофобні «хвости» - усередину. Саме така організація бішару дає змогу обом сторонам мембрани контактувати з водою, що є неодмінною умовою можливості обмінних і транспортних процесів.

Біологічні мембрани є структурами, які відіграють ключову роль у функціонуванні клітин живих організмів. Вони обмежують внутрішньоклітинне середовище, тобто забезпечують компартменталізацію, завдяки їм відбувається регуляція життєдіяльності клітин. З біологічними мембранами пов'язаний ціла низка ферментів, що каталізують реакції трансмембранного переносу речовин, беруть участь у процесах передачі сигналу тощо.

Мембрани відіграють важливу роль у здійсненні наступних клітинних функцій: бар’єрна;матрична; механічна; транспортна; енергетична; генерація та проведення біопотенціалів; рецепторна; адгезивна; рухова.

Вони беруть участь у транспорті речовин. Транспорт речовин через біологічні мембрани - необхідна умова життя. З перенесенням речовини через мембрани пов’язані процеси метаболізму клітини, біоенергетичні процеси, утворення біопотенціалів, генерація нервового імпульсу та ін.

Дослідження біологічних мембран залишається актуальним питанням, оскільки знання про їхню структуру та функції є необхідними для розв'язання багатьох проблем сучасної біології. Проведення таких досліджень потребує розробки адекватних біохімічних, молекулярно-біологічних, біофізичних, імунологічних та інших методів, які б дозволили з'ясувати не тільки структурно-функціональну організацію біомембран, а й їхню роль у процесах клітинного метаболізму та в процесах збудження.

Мета курсової роботи: розкрити поняття біологічних мембран, їх будову та функції, місце та роль у процесах збудження.

Об’єкт дослідження: біологічні мембрани.

Предмет дослідження: вивчення будови та функцій біологічних мембран. Мембранна теорія збудження.

Завдання: визначити роль біологічних мембран в процесах збудження.


  Подібні статті

  Сезонні зміни в житті безхвостих, пов’язані з особливостями їх біології (жаби, ропухи)
  Поведінка земноводних нескладна, що відповідає організації центральної нервової системи. Частина безхвостих здатна до швидких, але одноманітним рухам; у воді більшість видів більш рухливі, чим на суші. Основа поведінки земноводних - порівн ...

  Медоносні рослини луків
  Прекрасний і багатогранний рослинний світ, і хоч пройшло багато тисячоліть з часу його виникнення, непізнаність і нерозгаданість його вабить дослідників. Якби ми знали, скільки втрачаємо, коли не робимо жодних спроб пізнати те, що нас оточує, що дає ...

  Головне меню