Характеристика морфологічних, анатомічних особливостей форм та культиварів

Морфологічні форми - це форми, які відрізняються за зовнішньою будовою, розміром чи забарвленням окремих органів дерева (листової пластинки, крони, кори тощо).

Дуб звичайний

За габітусом крони. Найбільш типовою форма крони у дуба звичайного шатроподібна, утворена міцними відгалуженнями стовбура, що відходять у всі боки під гострим кутом до його осі та мають гілки з листочками на рівні вершини і дещо нижче її. При такій формі крони часто буває незамінною вершина стовбура, так як вона нічим не відрізняється від бокових відгалужень. Окрім згаданої вище виділяють такі форми дуба звичайного:

● пірамідальна - f. fastigiata (Lam) DC. (Quercus pyramidalis Gmel.) - з висхідними вверх гілками, які утворюють вузьку колоноподібну крону; таку ж крону мають наступні форми: пірамідальна-кипарисоподібна - f. fastigiata cupressoides hort. - з густою більш зжатою кроною, більш дрібними листками з більш швидким ростом, а також пірамідальна зелена - f. fastigiata viridis hort. - з дуже темно-зеленими листками, пірамідальна золотисто-крапчаста - f. fastigiata aureo-punctata hort. - зі зжатою пірамідальною формою крони і білими вкрапленнями на листках;

● плакуча - f. pendula (Loud.) DC. - зі звисаючими гілками; сюди також відноситься форма f. pendula Dauvessei hort. з більш сильно вираженою плавучістю гілок; розрізняють також форму f. pendula horisontalis hort. - з основними гілками крони, що ростуть майже горизонтально, і кінцевими пониклими гілками;

● куляста - f. umbraculifera hort. - з рівномірно кулястою кроною.

За формою листової пластинки виділяють декілька різновидів дуба. При цьому враховують такі ознаки, як глибина розсіченості листової пластинки, характер і число лопатей листка, форма основи листка, величина листка і довжина листкового черешка. Найбільш типовими є дуби з листками, в яких лопаті середньої довжини, з виїмкою, що врізаються у листову пластинку на 1/3 її.

Але від типової форми спостерігаються значні відхилення. А.И. Колесников виділяє такі форми дуба звичайного за формою листової пластинки:

● суцільнолисткова - f. holophylla Rehd. - з суцільнокраїми листками: від еліптичних до продовгуватих, довжиною 3-8 см, з тупою верхівкою, в основі з вушками, черешки у 1 см;

● різнолиста - f. heterophylla (Loud.) C. Koch (var. laciniata Schneid., var. comptoniaefolia hort.) - з вузькими, довгими, слабо- або дрібно- зубчато- лопатевими листками;

● папоротниколиста - f. filicifolia (Lem.) Hartw. et Rüempl. - з листками глибоко неправильно розділеними майже до середньої жилки на вузькі лопаті з кучерявими краями;

● гребінчаста - f. pectinata (Kirchn.) C. Koch - з листками правильно перистороздільними майже до середньої жилки на лінійні лопаті;

● ложкоподібна - f. cucullata hort. - з ложкоподібною увігнутою пластинкоюлистка;

● розсічено-ложкоподібна - f. disseda-cucullata hort. - подібна на попередню,по краях листки розсічені на вузькі, зазвичай кучеряві лопаті;

● трилопатева кучерява - f. trilobata crispa hort. - оригінальна форма з дрібними трилопатевими листками, скрученими і зморщеними.

За величиною листової пластинки також спостерігається велика мінливість. Поряд з типовою формою, в якої листки зазвичай мають довжину 5-15 см і ширину 2-8 см, трапляються дерева з дуже великими листками, що досягають довжини 20-25 см і ширини 12-15 см, і дуже дрібнолисті форми з листками не більше 8 см у довжину і 2-3 см у ширину.

У дуба звичайного основа листка має звичайно "вушкоподібну" або глибокосерцевидну форму. Інколи трапляються екземпляри з дуже великими "вушками", відтягнутими назад.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Подібні статті

Флора і рослинність урочища Пагур
Людину оточує справжній зелений океан різноманітних рослин, який є важливою, невід’ємною складовою частиною біосфери Землі. Він відіграє незамінну роль у житті як людини, так і всієї природи. Без перебільшення можна сказати, що без зелених росл ...

Динаміка перельоту птахів
Серед всіх тварин птахи – найбільш показова група. Вони частіше інших тварин потрапляють на очі. Для кожного виду птахів характерний цілий комплекс ознак, за якими, володіючи певними знаннями й навичками, можна досить швидко визначити вид ...

Головне меню