Жива Земля й життя планети

Здійснений у процесі наших бесід розгляд різних аспектів історії формування земної кори дозволяє зробити кілька загальних висновків, цікавих не лише фахівцям, але й просто допитливому читачу. Історична геологія, яка розв'язує ці питання, є єдиною в природознавстві наукою, що вивчає історію природи в цілому: утворення речовини й шарів земної кори, формування й еволюцію гідросфери, змінні в часі рельєфи й фізико-географічні умови, розвиток органічного світу. Саме в складі геологічного розділу наук про Землю або на стику його з іншими напрямами природознавства розвивалися палеонтологія, палеоекологія, геоморфологія, палеогеографія, океанологія, вулканологія, сейсмологія. Кам'яний літопис земних надр зберігає відомості про події, цікаві астрономам для розв'язання низки питань небесної кінематики.

Історико-геологічний напрям наук про Землю може й повинен визначати світогляд сучасної людини. Розшифрування історії розвитку земної кори дозволяє їй вивчити прояв тих процесів минулого, які можна зарахувати до катастрофічних, і частково передбачати можливість повторення таких у майбутньому. Але це лише в тому випадку, якщо знання історичної геології стане надбанням широких верств населення, а не обмеженого кола вузьких фахівців.

Коли в шкільних програмах буде передбачено отримання відомостей про те, що земна кора нашої планети формується вже протягом кількох мільярдів років, що в її історії були материки й океани з чітко окресленими контурами, які існували десятки мільйонів років, людина перестане вірити у твердження журналістів і деяких далеких від геології вчених про те, що найближчим часом (роками, десятиліттями, століттями) Земля перевернеться, почне перекидатися або вибухне від сил, що розпирають її зсередини. Коли нашим учням зрозуміло і кваліфіковано розкажуть, як виглядали катастрофи минулого, чим вони були спричинені та яких утрат зазнала планета, на якій життя розвивається вже 3,5 млрд років, вони більш спокійно ставитимуться до прогнозів про загибель життя внаслідок зустрічі найближчими роками з якимось астероїдом або кометою. А такі погрози звучать! І, мабуть, їх формулюють переконані у своїй правоті дослідники, які дуже мало знають про минулий розвиток земної кори й життя на планеті.

Вивчення подій і катастроф минулого, розшифрування закономірностей цього процесу дозволять складати обґрунтовані прогнози. На сьогодні можна говорити про те, що бомбардування Землі великими метеоритами, подібне до того, що колись знищило динозаврів і багато інших груп тварин, очікується через 12-14 млн років. Наступна структурно-геологічна перебудова, що почне народжувати нові материки й океани, відбудеться не раніше ніж через 65 млн років. А от сейсмо-вулканічна активізація, аналогічна тій,, яка знищила кріто-мікенську й хараппську цивілізації, може відбутися через 3 тис. років. Тоді ж очікується чергове значне похолодання, аналогічне тому, що відбувалося в пізньоплейстоценовій історії четвертинного періоду. Отже, у нас є час уважніше вивчити відповідні дані та скласти уточнені прогнози.

Останніми десятиліттями людство отямилося й починає охороняти тваринний і рослинний світ, вивчати його взаємовідносини з навколишнім середовищем, що старанно перетворюється та руйнується. Під захист узято зникаючі види тварин і рослин, порушується питання про охорону важливих або цікавих для людини ландшафтів. Водночас глибоко обґрунтовані облік і аналіз забезпеченості мінеральними ресурсами, що належать здебільшого до невідновлюваних або відсутні. Немає поки що серйозної альтернативи звичним і зручним для нас нафті й газу, ресурси яких обмежені. І, що найголовніше, не організовано надійну охорону геологічного середовища й, у першу чергу, підземних вод. Це складова літосфери й корисна копалина, що дуже довго формується, а зруйновані водоносні горизонти й басейни практично не відновлюються. Зрештою, геологічні пам'ятники природи, частина яких є фрагментами "Кам'яного літопису Землі"., на відміну від окремих видів рослин і тварин, не можуть бути кудись переселені та збережені в якихось оранжерейних умовах. Усе це свідчить про уразливість нашої неживої природи й необхідність організації грамотної її охорони.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 


Подібні статті

Хвойні інтродуценти в озелененні урботериторій
Актуальність. В сучасних умовах всебічного посилення антропогенного впливу на природні системи особливого значення набуває проблема збереження біорізноманіття, в тому числі видів рослин. Сучасний рослинний світ Чернігівщини нараховує понад ...

Генетична інженерія при створенні стійких рослин до гербіцидів
Генна інженерія ґрунтується на молекулярній біології яка дає можливість вносити зміни в молекулярну взаємодію основних біологічних молекул у клітині й поза нею. Біологи оволоділи методами, які дають можливість маніпулювати біологічними ...

Головне меню