Особливості видового складу фітопланктону каскадів Горіхувастих ставків

Видове різноманіття Cyanoprocaryota формували в основному представники класу Hormogoniophyceae (22 види або 71,0%), що включає порядки Oscillatoriales (35,5%) і Nostocales (35,5%). Водорості, що відносяться до класу Chroococcophyceae, налічували всього 9 видів, що становило 29,0% видового складу синьозелених водоростей.

Видове різноманіття евгленових водоростей у ставках НПП «Голосіївський» обумовлено представниками класу Euglenophyceae, зокрема, відносяться до порядку Euglenales (93,3%). Основу видового багатства дінофітових водоростей становив тільки один клас Dinophyceae, що включає порядки Peridiniales (66,6%), Gymnodiniales (16,7%) і Gonyaulacales (16,7%). Стрептофітовие водорості в ставках НПП «Голосіївський» представлені видами з класу Zygnematophyceae, що відносяться переважно до порядку Desmidiales (92,3%).

Аналіз видового багатства фітопланктону кожного з каскадів показав, що в Дідоровських, Оріхуватські і Китаєвських ставках воно формується, головним чином, представниками Chlorophyta (відповідно 48,0, 48,6 і 40,7%) і Bacillariophyta (14,1, 14,1 і 24,1%) (табл. 2). Третє і четверте місця в ставках Дідоровських урочища займали, відповідно, представники Cyanoprocaryota (11,6%) і Euglenophyta (9,8%), тоді як в Китаєвських і Оріхуватські ставках на третій позиції знаходилися Euglenophyta (14,5 і 7,6%), a на четвертій - Cyanoprocaryota (7,5 і 6 , 9%).

Таблиця 1.2

Рангові місця різних відділів водоростей при формуванні різноманітності фітопланктону досліджених ставків

«-» - Представники даного відділу не виявлено; в дужках вказано відношення числа видів даного відділу до загальної кількості видів зведеного списку водоростей (%).

Частка водоростей інших відділів у формуванні рослинного планктона ставків у сумі становила 13,3-17,5%. Найбільш бідно в фітопланктоні всіх ставків був представлений відділ Streptophyta, a в деяких випадках Xanthophyta (Китаївські ставки), тоді як водорості з відділу Cryptophyta не були виявлені в Дідоровських ставках.[36]

Аналіз провідних (по числу видів) сімейств, що включають 41,0-57,5% видів зведеного списку планктонних водоростей, показав, що в Дідоровських, Оріхуватські і Китаївському каскадах ставків перші два рангових місця займали Scenedesmaceae (відповідно 16,3, 14,9 і 12,9%) і Euglenaceae (9,8, 8,0 і 14,9%) (табл. 1.3). Загальними для всіх ставків (з варіюванням Рангового місця) були ще 2 родини - Selenastraceae і Chlorellaceae.

Таблиця 1.3

Розподіл рангових місць між провідними родинами фітопланктону досліджених ставків.

«-» - Середнє число видів в сімействі менше двох; в дужках вказано відносно числа видів даного сімейства до загальної кількості видів зведеного списку (%).

Крім згаданих вище родин, до складу провідних в ставках Дідоровських каскаду входили Oocystaceae, Anabaenaceae, Hydrodictyaceae і Peridiniaceae, a Китаєвських і Оріхуватські ставків - Fragilariaceae і Desmidiaсеае, відповідно.фітопланктоні Голосіївських ставків на частку одно-(25 родин) і двувидових (6) сімейств доводиться 49,2% їх загальної кількості. З них для ставків всіх каскадів загальними є три сімейства - Aphanizomenonaceae, Catenulaceae і Sinuraceae.[37]

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Подібні статті

Принципові відмінності живих систем від неживих
Проблема походження життя отримала зараз непереборну цікавість для всього людства. Вона не тільки залучає до себе пильну увагу вчених різних країн і спеціальностей, але цікавить взагалі всіх людей світу. Зараз вважається загальновизнани ...

Сезонні зміни в житті безхвостих, пов’язані з особливостями їх біології (жаби, ропухи)
Поведінка земноводних нескладна, що відповідає організації центральної нервової системи. Частина безхвостих здатна до швидких, але одноманітним рухам; у воді більшість видів більш рухливі, чим на суші. Основа поведінки земноводних - порівн ...

Головне меню