Особливості видового складу фітопланктону каскадів Горіхувастих ставків

Варіабельність виду у всіх каскадах ставків не перевищувала значень 1,06, a найменшою виявилась для фітопланктону Китаївських ставків (1,01). Фітопланктон характеризувався наступними «пропорціями флори»: Дідоровських ставків - 1: 2,0: 3,3: 3,5, Китаївських - 1: 1,7: 1,4: 1,5 і Оріхуватські - 1: 1,7: 3 , 0: 3,1. Для фітопланктону ставків Голосіївського лісу отримані невисокі значення загального родового коефіцієнта (2,1). При порівнянні цього показника по відділах встановлено, що найбільш високі його величини характерні для Euglenophyta (3,8), Streptophyta (2,5) і Dinophyta (2,4), a нижчі - для Chlorophyta (2,2), Cyanoprocaryota (2,1) і Bacillariophyta (1,7).число провідних родів планктонних водоростей досліджених ставків входили Desmodesmus (Chod.) An, Friedl et E. Hegew. - 11 видів (15 в.в.т.), Еuglепа Ehrenb. - 11, Oscillatoria Vaucher et Gomont - 8, Anabaena Вогу ех Bornet et Flahault - 7 (8), Trachelomonas Ehrenb. - 6 (8), Monoraphidium Komark.-Legn. - 6, Nitzschia Hassall - 6, Acutodesmus (E. Hegew.) P. Tsarenko - 5, Peridinium Ehrenb. - 5 і Cryptomonas Ehrenb. - 5 видів.фітопланктоні всіх каскадів ставків виявлено 25 загальних родів або 19,1% загальної кількості родів. Серед них 14 належало до Chlorophyta, 5 - до Bacillariophyta, 2 - до Euglenophyta, 2 - до Cyanoprocaryota і по 1 - до Chrysophyta і Dinophyta. Незначне число загальних родів, ймовірно, свідчить про різні екологічні умови у водоймах.фітопланктоні ставів НПП «Голосіївський» 92 родів (70,2% загальної кількості зареєстрованих пологів) представлені 1 і 2 видами. Більшість з них (40 родів) відносяться до відділу Chlorophyta, 20 родів є представниками Bacillariophyta і 12 належать до Cyanoprocaryota. Маловидові роди переважають у планктоні каскаду Дідоровських і Оріхуватські ставків (відповідно, 63,8 і 55,1% усієї кількості родів, виявлених в даних водоймах). Родова насиченість в першому каскаді водоймищ становить 1,8, a в другому - 1,9. Дещо менше маловидових родів відзначено в каскаді Китаївських ставків (47,1%), де родова насиченість становила 1,5.

Для фітопланктону окремих ставків НПП характерно також наявність 15 специфічних родів, тобто що зустрічаються тільки в певному каскаді. Так, в Дідоровських ставках до їх числа відносяться: Gomphospheria Kitz., Acanthosphaera Lemmerm., Francea Lemmerm., Golenkiniopsis Korschikov, Nephrochlamys Korschikov, Siderocystopsis Swale, Ulothrix Kitz., Pinnularia Ehrenb., Pleurosigma W. Sr. і Pseudostaurastrum Chodat; в Китаєвських - Golenkinia Chodat, Gomphoneis Cleve, Tabellaria Ehrenb. і Astasia Ehrenb. emend. Dujard. Тільки один специфічний рід - Aphanothece Nagelі - виявлений у Оріхуватські ставках. [38]

З 284 видових і внутрішньовидових таксонів водоростей, виявлених в ставках Дідоровських, Китаївського і Оріхуватські каскадів, тільки 33 є загальними для них, що становить всього 14% зведеного списку водоростей. З них 18 видів відносяться до Chlorophyta, 5 - до Bacillariophyta, 5 - до Euglenophyta, 3 - до Cyanoprocaryota. Одним видом представлені відділи Dinophyta і Chrysophyta. Широко розповсюдженими (поширеність 75-100%) є 12 видів, a саме: Actinastrum hantzschii Lagerh., Cruciдепіа tetrapedia (Kirchn.) W. et G. S. West, Desmodesmus communis (Hegew.) Hegew., Micractinium pusillum Fres., Monoraphidium griffithii (Berk.) Kom.-Legn., M. irregulare (G. M. Smith) Kom.-Legn. Pandorina morum (OF Мull.) Вогу, Trachelomonas hispida (Perty) Steіn emend. Defl., T. volvосіnа Ehr., Stephanodiscus hantzschii Grun, Ceratium hirundinella (OF Мull.) Schrank і Dinodryon divergens Imhof.[39]

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Подібні статті

Сигові риби
Сиги вод СНД відносяться до двох видів: ряпушки і власне сиги, кожен з безліччю форм. По екології всіх сигів підрозділяють на прохідних, озерно-річкових і озерних. Перші нагулюються в морі або в озері, звідки йдуть на нерест високо вгору п ...

Флора прісних вод
Актуальність . Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людським суспільством та природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети, що спричинило її прогресуюче руйнування. Цей процес супроводжу ...

Головне меню