Особливості видового складу фітопланктону каскадів Горіхувастих ставків

Подальший порівняльний аналіз видового складу фітопланктону показав, що для каскаду Дідоровських і Китаївських ставків характерна наявність, крім зазначених вище, ще 9 загальних видів. Однак у цьому випадку лише один вид - Tetraedron minimum (A. Braun) Hansg. - Характеризувався поширеністю 75%, тоді як у інших, a саме: Chlorotetraedron incus (Теіl.) McEntee et аl., Selenastrum gracіle Reinsch, Tetrastrum triangulare Korschikov, Anabaena spiroides Kleb., Microcystis aeruginosa (Kitz.) Kitz., M. рulvеrea (Wood) Forti emend. Elenkin, Fragilaria crotonensis Kitton і Fragilariforma virescens (Ralfs) DM Williams et Round вона становила 25-37%. Розрахований коефіцієнт флористичної спільності для фітопланктону зазначених систем ставків виявився досить низьким (31,2%) .фітопланктоні Дідоровських і Оріхуватські ставків, крім зазначених раніше, відзначено ще 27 загальних видів. Однак тільки один з них - Centritractus belenophorus Lemmerm. можна віднести до числа видів, що часто зустрічаються (поширеність 75%), a 9 видів (Monoraphidium arcuatum (Korschikov) Hindak, M. contortum (Thur.) Komark.-Legn., Coelastrum astroideum De-Not., Desmodesmus intermedius (Chodat) E. Hegew., Oocystis borgei Snow, Cyclotella ocelata Pant., Еuglenа proxima P. A. Dang., Peridinium cinctum (О. F. Міі і.) Ehrenb. та Peridiniopsis elpatiewskyi (Ostf.) Bourr. характеризувалися поширеністю 50%. Коефіцієнт флористичної спільності видового складу фітопланктону в даному випадку становив 37,7% (див. табл.1.4). Осуществляйте заказ пиццы в твери с доставкой. . http://stimul-k.ru/ получить банковскую гарантию по 44 фз быстро.

Таблиця 1.4

Коефіцієнти флористичної спільності видового складу фітопланктону ставків.

Найбільше загальних видів виявлено при порівняльному аналізі видового складу фітопланктону каскадів Китаєвських і Оріхуватські ставків. 9 з 32 загальних видів були широко поширені (поширеність 100%) у всіх ставках зазначених систем. До них відносяться Acutodesmus acuminatus (Lagerh.) P. Tsarenko, Coelastrum sphaericum Nageli, Коlіеllа longiseta (Vischer) Hindak, Navicula cryptocephala Kitz., Synedra acus Kitz., Nitzschia acicularis (Kitz.) W. Sr., N. gracilis Hantzsch., Peridiniopsis quadridens (Stein) Bourr. і Cryptomonas ovata Ehrenb.

Дещо рідше (75%) зустрічалися такі види, як Snowella lacustris (Chodat) Komarek, Acutodesmus pectinatus (Meyer) P. Tsarenko, Chlamydomonas monadina Stein, Desmodesmus abundans (Kirch.) E. Hegew., D. costato-aculeatus var. spinosus (Deduss.) P. Tsarenko, Synedra ulna (Nitzsch) Lang.-Bert., Euglena caudata Hubner, Cryptomonas erosa Ehrenb., Kephyrion rubriclaustri Conrad, Pseudokephyrion schilleri Conrad та Closterium gracile Brëb.

Для фітопланктону досліджених каскадів ставків характерна наявність комплексу специфічних видів, що мешкають тільки в певній системі водойм і характеризуються високим ступенем поширеності (50-100%). B зведеному списку планктонних водоростей Голосіївських ставків специфічні види складають 19,7%. Так, в рослинному планктоні Дідоровських ставків комплекс специфічних видів налічував 10 видів, a саме: Desmodesmus armatus (Chodat) E. Hegew., D. opoliensis var. mononensis (Chodat) E. Hegew., Crucigeniella apiculata (Lemmerm.) Komarek, Еuglепа mutabilis Schmitz, E. spathirhyncha Skuja, E. viridis Ehrenb., Phacus orbicularis Hubner, Peridinium bipes Stein, Goniochloris smithii (Bourr.) Fott і Staurastrum boreale W. West et G. S. West.Китаївських ставках комплекс специфічних видів формували 6 видів - Cyclotella meneghiniana Kiitz. (= C. kuetzingiana Thwaites), Trachelomonas intermedia Р. A. Dang., Pediastrum simplex Meyen, Epitemia adnata (Kiitz.) Brëb., Gomphoneis olivaceum (Horn.) Daw. ex Ross et Sims. і Astasia curvata G.A. K1ebs, а в каскаді Оріхуватські ставках - 5: Chlamydomonas debaryana Gorozh., Ch. pertyi Gorozh., Schroederia robusta Korschikov, Pteromonas асulеаta Lemmerm. і Aulacoseira italics (Ehrenb.) Simonsen.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Подібні статті

Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання
Актуальність роботи. На сьогоднішній день надзвичайно важливим завданням постає збереження та вивчення біологічної різноманітності на нашій планеті. Проблема збереження біологічної різноманітності як одного із стратегічних завдань людства висвітлен ...

Птахи Коропського району
Людина в своїй господарській діяльності використовує багатства природних екосистем і сама створює штучні або напівштучні екосистеми з метою їх збагачення і кращого пристосування до своїх потреб. Насаджені ліси і парки, поля сільськогоспода ...

Головне меню