Особливості видового складу фітопланктону каскадів Горіхувастих ставків

Порівняльний аналіз видового складу фітопланктону досліджених ставків показав, що найбільша схожість (КФС = 47,9%) в його складі відзначено для Китаєвських і Оріхуватські ставків. Коефіцієнти флористичної спільності, розраховані при порівнянні найбільш представлених відділів, склали при цьому для Bacillariophyta - 45,2%, Euglenophyta - 55,2% і Chlorophyta - 43,1%. При порівнянні видового складу фітопланктону ставків Дідоровських і Оріхуватські каскадів найбільшими значеннями КФС характеризувався відділ Chlorophyta (КФС = 49,1%). Дуже близькі за значенням КФС отримані для Bacillariophyta (23,5%) і Euglenophyta (22,6%). Більш помітно відрізнявся видовий склад фітопланктону Дідоровських і Китаївських ставків (КФС = 31,2%). Найбільшим схожістю в цих водоймах характеризувалися Cyanoprocaryota (КФС = 41,4%), Еuglеnophyta (38,5%) і Chlorophyta (35,2%).

Отже, всього в ставках Дідоровських, Китаївського і Оріхуватські каскаду ставків виявлено 272 видів водоростей, представлених 284 внутрішньовидових таксонів (включаючи ті, які містять номенклатурний тип виду). Знайдені водорості відносяться до 9 відділів, 15 класів, 35 порядків, 63 родин і 131 роду.

Основу видового багатства фітопланктону водойм Голосіївського парку складають Chlorophyta (44,4% загального числа зареєстрованих видів), ВасіІІаriophyta (19,1%), Cyanoprocaryota (10,7%) і Euglenophyta (9,9%).[33]

Рідкісними формами серед виявленого різноманіття водоростей є: Accmthosphaera zachariäsii Lemm., Acutodesmus regularis (Swir.) Tsar. Ankyra lanceolata (Korsch.) Fott, Euglena spathirhyncha Skuja, Phacus orbicularis var. cmgeri (Y.V. Roll) Swir. та Ceratium hirundmella f. robustum (Amb.) Bachm. [32]

Розподілені види водоростей по водоймах нерівномірно. Максимальна кількість видів фітопланктону зареєстровано в ставках Дідоровських каскаду - 162 види, представлених 167 внутрішньовидових таксонів. B Горіхуватських ставках знайдено 153 види (154 внутрішньовидових таксонів), a в Китаївських - 101 вид.склад провідних родин всіх досліджених водойм Голосіївського лісу входили Scenedesmaceae, Euglenaceae, Selenastraceae, Chlorellaceae, Оосуѕtaceae, Anabaenaceae, Hydrodictyaceae, Peridiniaceae, Fragilariaceae і Desmidiaсеае, a провідних родів - Desmodesmus, Euglena, Oscillatoria, АпаЬаепа, Тгаchelomonas, Monoraphidium, Nitzschia, Acutodesmus, Peridinium і Cryptomonas.

Характерною особливістю таксономічного складу фітопланктону Голосіївських ставків є наявність значної кількості маловидових сімейства (49,2% від їх загальної кількості) і родів (70,2%). B цьому плані найбільш показові ставки Дідоровські каскаду.

Видовий склад планктонних водоростей, що розвиваються в різних водоймах НПП «Голосіївський» досить сильно відрізняється (КФС = 31,2-47,9%). З 284 видових і внутрішньовидових таксонів водоростей, виявлених в ставках Дідоровського, Китаївського і Оріхуватські каскадів тільки 33 види є загальними, що складає всього 11,6% від загального видового складу. Найбільш істотно видовий склад фітопланктону відрізнявся між Дідоровських і Китаївський (КФС = 31,2%), a також Дідоровських і Оріхуватські ставками (КФС = 37,7%). Дещо більшою схожістю характеризувався видовий склад планктонних водоростей Китаєвських і Оріхуватські ставків (КФС = 47,9%). Виявлені особливості свідчать o розходженні екологічних умов у формуванні видового складу водоростей досліджених водойм.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Подібні статті

Біоморфологічні особливості та cхожість насіння Leontopodium alpinum Cass
Флора високогір’я Українських Карпат характеризується високим ступенем ендемізму та рідкісності. Переважна більшість ендемічних та рідкісних видів сформована з малочисельних популяцій. Дослідження стратегії малочисельних популяцій цих видів пов ...

Клас Двостулкові молюски
Тваринний світ досить різноманітний. Тварини, а особливо безхребетні, зустрічаються майже у всіх біосферних оболонках. В даний час посилено освоювання різних екосистем, значна частина досліджень припадає на водні екосистеми. Світ безхр ...

Головне меню