Основи біології

Курс дисципліни "Біологія" охоплює великий науковий матеріал. Мета лабораторних занять - закріпити, розширити і поглибити знання студентів із теоретичного курсу. Лабораторні заняття містять у собі елементи дослідження, підводять студентів до певних узагальнюючих висновків. Для активної роботи студентів на лабораторних заняттях вони повинні засвоїти теоретичний матеріал із відповідних тем курсу загальної біології, повторити матеріал із курсів ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини, хімії, фізики, ознайомитися з додатковою літературою і дати відповіді на тестові питання вихідного контролю. http://topselfstorage.ru/ вакансии в складовка в строгино для поиска склад строгино. . http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=26 отзывы о мотоцикл сова.

До деяких тем подаються задачі та методика їх розв'язування. Вміщені рисунки допоможуть розібратися у матеріалі, що вивчається, осмислити складні процеси, які відбуваються в живих організмах.

Кожна лабораторна робота включає декілька завдань, якщо потрібно, невелику теоретичну частину, хід виконання самостійної роботи та певних спостережень, тести підсумкового контролю для закріплення знань студентів.

Для виконання лабораторних завдань необхідно вести зошит, у якому систематично робити рисунки, проводити записи. Рисунки повинні бути досить великими, чіткими, з необхідними позначками. Після завершення роботи необхідно дати відповіді на тести підсумкового контролю і заповнити пункти рубрики «Висновки».

Нижче нагадуємо вам, як слід користуватися мікроскопом.

Правила роботи з мікроскопом (рис. 1)

. Установіть мікроскоп штативом до себе, предметним столиком від себе.

. Поставте в робоче положення об'єктив малого збільшення. Для цього повертайте револьвер з об'єктивами доти, доки один із них не опиниться над отвором предметного столика. Коли об'єктив займе певне положення, у револьвері спрацює защіпка й почується легке клацання.

. За допомогою макрогвинта підніміть об'єктив над столиком на 0,5 см, відкрийте діафрагму і трохи підніміть конденсор.

. Дивлячись в окуляр, обертайте дзеркало в різних напрямках, поки поле зору мікроскопа не буде рівномірно яскраво освітлене.

. На предметний столик покладіть препарат накривним скельцем угору так, щоб об'єкт містився навпроти отвору предметного столика. Закріпіть препарат затискачами.

. Дивлячись збоку на окуляр, поступово опускайте його за допомогою макрогвинта, поки відстань до препарату не дорівнюватиме 1-2 мм.

Рис.1. Мікроскоп біологічний робочий: 1 - основа; 2 - коробка з механізмом мікрометричного фокусування; 3 - рукоятка мікрометричного фокусування; 4 - рукоятка макрометричного фокусування; 5 - стопорний гвинт; 6 - центрирувальний гвинт; 7 - тубусотримач; 8-головка; 9-монокулярна насадка; 10 - гвинт насадки; 11 - гвинт револьвера;12 - револьвер; 13 - предметний столик; 14 - гвинт конденсора; 15-16 - корпус конденсора; 17 - відкидна лінза в оправі; 18 - рукоятка конденсора; 19 - дзеркало.

. Дивлячись в окуляр, повільно піднімайте макрогвинтом тубус доти, доки в полі зору мікроскопа не з'явиться зображення об'єкта (відстань між об'єктом і препаратом при цьому становить приблизно 0,5 см).

. Щоб розглянути об'єкт при великому збільшенні, необхідно його певну зону розмістити у центрі поля зору мікроскопа, повільно пересуваючи препарат.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Подібні статті

Екологічні особливості ампельних рослин
Щоб кімнатний сад був різноманітніший і повніший, у ньому повинно бути відведене місце і для ампельних рослин або ліан. Чудові породи цих рослин водяться по перевазі в незайманих тропічних лісах, перекидаючи свої гнучкі пагони з одного стовбура на ін ...

Біологія Х-вірусу картоплі
Віруси не можуть самостійно поширюватись у природі. Допомагають їм у цьому насамперед комахи-переносники (віроформні комахи). Фітопатогенні віруси найчастіше переносять попелиці, трипси, цикади, кліщі й деякі листогризучі комахи. Наприклад ...

Головне меню