Основи біології

Лабораторна робота № 3

Тема: Будова клітин прокаріот та еукаріот

Мета - переконатися в тому, що клітини прокаріот та еукаріот мають спільний план будови.

Навчитися розпізнавати прокаріотичні та еукаріотичні клітини за допомогою мікроскопа й на електронних мікрофотографіях, а також знаходити на мікрофотографіях і препаратах компоненти клітин. https://спб-автоэлектрик.рф электрик диагност скания и вольво выезд.

Завдання для самопідготовки - вивчити матеріал за темою “Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живого”. Дати відповіді на тести вихідного контролю.

Тести вихідного контролю

.Визначте поняття “клітина”.

. Які загальні риси та відмінності в будові про- та еукаріотичних клітин?

. Схарактеризуйте будову поверхневого апарату про- й еукаріотичних клітин.

. У гіалоплазмі клітин відбуваються такі процеси: а)окислення субстратів за участю рибосом; б) гліколіз; в) синтез білків; г)синтез РНК; д) синтез ДНК.

. Із яких компонентів складається цитоскелет і яка його роль у клітині?

. Фотосинтез відбувається в: а) мітохондріях; б) лізосомах; в) хлоропластах; г) рибосомах; д) клітинному центрі.

. Ферменти, що розщеплюють макромолекули до мономерів, містяться в: а) мітохондріях; б) лізосомах; в) хлоропластах; г) рибосомах; д) клітинному центрі.

. Синтез білків відбувається в: а)мітохондріях; б) лізосомах; в) хлоропластах; г) рибосомах; д) клітинному центрі.

. За формування мікротрубочок відповідають: а) мітохондрії; б) лізосоми; в) хлоропласти; г) рибосоми; д) клітинний центр.

. Власна ДНК є в: а) мітохондріях; б) лізосомах; в) хлоропластах; г) рибосомах; д) клітинному центрі.

. Які ви знаєте одномембранні органели клітини?

. Де в клітині міститься ДНК?

. Де в клітині міститься РНК?

Зміст роботи

Вивчити будову клітини: 1) рослини (епідерма цибулі, листок елодеї, бульба картоплі); 2) гриба (мукор); 3) тварини (епітелій ротової порожнини, клітини печінки); 4) бактеріальних клітин (бактерії зубного нальоту).

Обладнання та матеріали: постійні мікропрепарати клітин епідерми цибулі, епітелію ротової порожнини, клітин печінки, мукору, бактерій; електронні мікрофотографії еу- та прокаріотичних клітин; предметні та покривні скельця, піпетки, скляні палички, стакани з водою та 10% розчином хлориду натрію, флакон із розчином йоду, метиленова синька, фільтрувальний папір, препарувальні голки, пінцети, мікроскоп, цибуля, картопля, пліснява на хлібі, овочах у вигляді пухнастого білого нальоту, свіжі дріжджі.

Хід роботи

. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте постійний мікропрепарат клітин епідерми цибулі. Переведіть мікроскоп на велике збільшення і замалюйте одну-дві клітини. Порівняйте свій малюнок з рис.2.

Рис. 2. Клітини епідерми цибулі

На рисунку позначте клітинну стінку, цитоплазму, ядро. Якщо немає постійного мікропрепарату, приготуйте тимчасовий. Для цього відокремте від шматочка цибулі м’ясисту лусочку. Із зовнішньої блискучої сторони відокремити пінцетом тонку плівочку розміром у декілька мм2. Помістіть її на предметне скло в краплю слабого розчину йоду, розправте за допомогою препарувальної голки і накрийте покривним скельцем. Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа. На ньому видно клітини прямокутної форми. Ядра цих клітин забарвлені у жовтий або жовто-коричневий колір. Розгляньте препарат при великому збільшенні і замалюйте 1-2 клітини. Позначте на рисунку клітинну стінку, цитоплазму, ядро, в якому можна побачити одне-два ядерця, вакуолі як незабарвлені порожнини.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Подібні статті

Кісткові риби
Кісткові риби - найбільший клас хребетних тварин, що нараховує близько 20000 видів. Найдавніші представники цього класу походять від хрящових риб в кінці силуру. В даний час 99% класу належать до так званих костистих риб, які вперше з'явил ...

Фауна та біологія двостулкових молюсків ландшафтного заказника Згоранські озера
Актуальність дослідження. Двостулкові молюски є одними з багаточисельних звичайних компонентів прісноводної гідрофауни . Як правило, їх можна зустріти в старицях річок, ставках, тимчасових водоймах, але найчастіше -- в озерах. Ці гі ...

Головне меню